Aké sú sankcie za porušenie povinností externého účtovníka?

Ak externý účtovník poruší povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach, poruší povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi bezpečnostný incident či poruší povinnosť mlčanlivosti, môže mu úrad uložiť pokutu až do výšky 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik, do 2 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne GDPR a ochrany osobných údajov, nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedeného nižšie.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR v tejto oblasti nájdete na GDPR pre účtovníkov.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať