Kybernetická bezpečnosť

Ponúkame vám služby zameranú na kybernetickú bezpečnosť. Vďaka tomu budú informačné systémy schopné odolávať akémukoľvek konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. Vyhnete sa tak ohrozeniu dostupnosti, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.

Bezplatná cenová ponuka

Čo ponúkame

  • vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • školenie zamestnancov,
  • penetračné testovania,
  • posúdenie zraniteľnosti informačných systémov,
  • riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  • vypracovanie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov,
  • posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií prevádzkovateľa,
  • riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a ich služieb,
  • riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  • poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka