Kybernetická bezpečnosť

Ponúkame vám služby zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Vďaka tomu budú informačné systémy schopné odolávať akémukoľvek konaniu na určitom stupni spoľahlivosti. Vyhnete sa tak ohrozeniu dostupnosti, integrity alebo dôvernosti uchovávaných, prenášaných a spracúvaných údajov, alebo súvisiacich služieb poskytovaných a prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov. 

Bezplatná cenová ponuka

Čo ponúkame

  • vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • školenie zamestnancov,
  • penetračné testovania,
  • posúdenie zraniteľnosti informačných systémov,
  • riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  • vypracovanie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon činností, ktoré priamo súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov,
  • posúdenie dopadových a špecifických sektorových kritérií prevádzkovateľa,
  • riešenia pre bezpečnosť webových sídiel a ich služieb,
  • riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov,
  • poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

PREVÁDZKOVATELIA ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB ZARADENÍ V ZOZNAME NBÚ

Audit kybernetickej bezpečnosti Projekt a dokumentácia IT a bezpečnostná podpora…

Zistiť viac

ORGANIZÁCIE, KTORÉ NIE SÚ ZARADENÉ V ZOZNAME NBÚ (školy, menšie obce, CVČ, DSS)

Audit kybernetickej bezpečnosti Osobný kyber strážca IT a bezpečnostná podpora

Zistiť viac

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať