Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Často kladené otázky

Kontaktovať

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) je zaužívaná skratka pre Nariadenie Európskeho...

Zobraziť viac

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou sú: osobné návštevy...

Zobraziť viac

Samotná výška pokuty môže byť až do výšky 20 miliónov eur alebo 4 %...

Zobraziť viac

Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj...

Zobraziť viac

Máme pobočku v Bratislave, Rožňave a Košiciach. Tešíme sa na osobné stretnutie s...

Zobraziť viac

Klientské centrum poskytuje jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej...

Zobraziť viac

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého. Vieme Vám pomôcť ak podnikáte vo verejnej...

Zobraziť viac

Za nás hovoria čísla, nie slová. K dnešnému dňu sme vypracovali...

Zobraziť viac

S povinnosťou mať zodpovednú osobu podľa GDPR sú spojené aj dodatočné náklady....

Zobraziť viac

V prípade ak Vás zaujali naše ponúkané služby alebo by ste chceli s našou...

Zobraziť viac

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti platí od 1. marca 2019 ako...

Zobraziť viac

Potenciálni útočníci môžu ľahko prísť k osobným údajom človeka....

Zobraziť viac

Pri výbere internetového prehliadača by sme mali dbať najmä na bezpečnosť. To, že ponúka...

Zobraziť viac

Poistenie kybernetických rizík by nemali zanedbávať najmä malé a stredné...

Zobraziť viac

Podľa GDPR, po realizácii jednorazového nákupu v špecializovanom e-shope by...

Zobraziť viac

Svoje údaje dokážete chrániť rôznymi spôsobmi, pričom sa nejedná o nič...

Zobraziť viac

Vaše osobné údaje môžu byť zneužité najmä na tieto účely: -...

Zobraziť viac

Nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré je v platnosti od 25.5.2018 udeľuje občanom množstvo...

Zobraziť viac

Tento zákon sa vzťahuje na:- orgány štátnej správy,- orgány územnej...

Zobraziť viac

Zákon o ochranne osobných údajov je účinný od 25.5.2018.   V...

Zobraziť viac

V prvom rade manažmenty spoločností by mali pochopiť čo je GDPR, aké z toho plynú povinnosti,...

Zobraziť viac

Osobným údajom podľa GDPR je každý údaj, ktorý dokáže priamo alebo...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Po pochopení manažmentu, čo GDPR prináša by mala byť definovaná v spoločnosti...

Zobraziť viac

Treba si uvedomiť, že implementácia GDPR vyžaduje postupné kroky vykonané vo vnútri...

Zobraziť viac

Vstúpením GDPR do uplatňovania 5/2018 už nie je povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, ale...

Zobraziť viac

Škola a školské zariadenie spracúvajú osobné údaje o žiakoch a...

Zobraziť viac

Toto podlieha povinnosti prevádzkovateľa vyžiadať si súhlas dotknutých osôb. Ide...

Zobraziť viac

Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára iba s tými fyzickými a právnickými...

Zobraziť viac

Ministerstvo školstva môže udeliť prístup k osobným údajom školám a...

Zobraziť viac

Podľa GDPR si musí ustanoviť DPO tie hotely, ktoré vykonávajú rozsiahle spracovanie...

Zobraziť viac

Nie, nie je to potrebné, pokiaľ máte tieto údaje v účtovnom systéme, pretože ste...

Zobraziť viac

Pre ubytovacie účely sa môžu spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a...

Zobraziť viac

Ak sa v priestore ubytovacieho zariadenia nachádzajú kamery, kvôli bezpečnosti hostí, je...

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas na marketingové účely...

Zobraziť viac

Ako orgán samosprávy a verejný orgán mestá a obce pri plnení...

Zobraziť viac

Súlad s GDPR musia mať všetky obce bez ohľadu na rozlohu alebo počet obyvateľov. Výnimka určite...

Zobraziť viac

Áno môže byť zamestnancom úradu, avšak treba dať pozor, aby bol vo svojom výkone...

Zobraziť viac

V tejto oblasti sa GDPR dotýka: personálneho oddelenia, oddelenia matriky, oddelenia stavebných...

Zobraziť viac

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa nemusia obávať toho, že budú musieť získavať...

Zobraziť viac

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov ukladá povinnosť ustanoviť...

Zobraziť viac

Pozitívnou správou je, že nový zákon upúšťa od povinnosti...

Zobraziť viac

V rámci GDPR majú zdravotnícke zariadenia nasledovné povinnosti: - prijať...

Zobraziť viac

Každý eshop, či už malý alebo veľký spracuváva osobné údaje....

Zobraziť viac

V prípade, že do mája 2018 e-shop nezískal súhlasy so spracovaním osobných...

Zobraziť viac

E-shop ako spracovateľ, bude musieť v prípade kontroly preukázať, že osobné údaje...

Zobraziť viac

Nie, samotná fotografia ako taká nie je osobitnou kategóriou osobných údajov....

Zobraziť viac

Fotografia sa stáva osobným údajom, ak je spojená s iným osobným...

Zobraziť viac

Samozrejme. GDPR nijako nezasahuje alebo nebrání zhotovovať fotografie z verejných akcií...

Zobraziť viac

Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných...

Zobraziť viac

Ak chcete byť chránený pred tým, aby Vás modelka/model požiadali o stiahnutie fotografie...

Zobraziť viac

Áno, aj fotografi či kameramani sú ovplyvnení nariadením GDPR. Aj oni totiž...

Zobraziť viac

Každá firma, ktorá spracuváva osobné údaje, či už zamestnancov,...

Zobraziť viac

Mať DPO nie je povinnosť pre každú firmu, no mať DPO je viac ako žiadúce. Je to osoba, ktorá...

Zobraziť viac

GDPR nerozlišuje podnikateľov a nepodnikateľov – teda ak ja spracovávam údaje...

Zobraziť viac

Únik osobných údajov je potrebné nahlásiť do 72 hodín od zistenia...

Zobraziť viac

Novému nariadeniu GDPR sa nevyhnú ani neziskové organizácie.Tento krok Európskej...

Zobraziť viac

Ak spracuváte osobné údaje kohokoľvek pri vašom podnikaní, ste povinný sa...

Zobraziť viac

Táto osoba sa stáva sprostredkovateľom osobných údajov a je potrebné, aby sa s...

Zobraziť viac

Nedodržanie pravidiel GDPR môže priniesť nemalé pokuty, pričom strop sa uvádza až do...

Zobraziť viac

V prípade ak používate kamery na monitorovanie zamestnancov, potom oprávnenie nie je až tak...

Zobraziť viac

V tomto prípade je dôležité, aby informácie o monitorovanom objekte (značka...

Zobraziť viac

Vo všeobecnosti (v SR) platí 15 dňové uchovávanie záznamov. Ak máte pocit,...

Zobraziť viac

GDPR uvádza: „Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme,...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Pri ochrane osobných údajov je potrebné rozlišovať dva subjekty –...

Zobraziť viac

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním...

Zobraziť viac

Povinnosť chrániť spracúvané osobné údaje. Povinnosť viesť záznamy o...

Zobraziť viac

Ak externý účtovník poruší povinnosť viesť záznamy o...

Zobraziť viac

Uvedieme najskôr záporný príklad. Americká spoločnosť EquiFax spracúva...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Technicky nevyhnutné cookies – ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie vašej...

Zobraziť viac

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými...

Zobraziť viac

Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na...

Zobraziť viac

GDPR ustanovuje, kedy je prevádzkovateľ povinný ustanoviť zodpovednú osobu vo svojom čl. 37...

Zobraziť viac

Stupne ochrany sú: - prísne tajné, - tajné, - dôverné, -...

Zobraziť viac

Je určená pre tých, ktorý chcú poskytovať služby orgánom štátnej...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Poskytujeme: - vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti...

Zobraziť viac

Poskytujeme poistenie do 100 000 €.   V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne GDPR...

Zobraziť viac

Poskytujeme: - vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti...

Zobraziť viac

Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj...

Zobraziť viac

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou sú: osobné návštevy...

Zobraziť viac

Máme pobočku v Bratislave, Rožňave a Košiciach. Tešíme sa na osobné stretnutie s...

Zobraziť viac

Klientské centrum poskytuje jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej...

Zobraziť viac

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého. Vieme Vám pomôcť ak podnikáte vo verejnej...

Zobraziť viac

Za nás hovoria čísla, nie slová. K dnešnému dňu sme vypracovali...

Zobraziť viac

V prípade ak Vás zaujali naše ponúkané služby alebo by ste chceli s našou...

Zobraziť viac

Podľa GDPR, po realizácii jednorazového nákupu v špecializovanom e-shope by...

Zobraziť viac

Svoje údaje dokážete chrániť rôznymi spôsobmi, pričom sa nejedná o nič...

Zobraziť viac

Vaše osobné údaje môžu byť zneužité najmä na tieto účely: -...

Zobraziť viac

Nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré je v platnosti od 25.5.2018 udeľuje občanom množstvo...

Zobraziť viac

Tento zákon sa vzťahuje na:- orgány štátnej správy,- orgány územnej...

Zobraziť viac

Zákon o ochranne osobných údajov je účinný od 25.5.2018.   V...

Zobraziť viac

V prvom rade manažmenty spoločností by mali pochopiť čo je GDPR, aké z toho plynú povinnosti,...

Zobraziť viac

Osobným údajom podľa GDPR je každý údaj, ktorý dokáže priamo alebo...

Zobraziť viac

Nedodržanie pravidiel GDPR môže priniesť nemalé pokuty, pričom strop sa uvádza až do...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti platí od 1. marca 2019 ako...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou sú: osobné návštevy...

Zobraziť viac

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého. Vieme Vám pomôcť ak podnikáte vo verejnej...

Zobraziť viac

Za nás hovoria čísla, nie slová. K dnešnému dňu sme vypracovali...

Zobraziť viac

V prípade ak Vás zaujali naše ponúkané služby alebo by ste chceli s našou...

Zobraziť viac

Poskytujeme: - vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti...

Zobraziť viac

Vstúpením GDPR do uplatňovania 5/2018 už nie je povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, ale...

Zobraziť viac

Poskytujeme poistenie do 100 000 €.   V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne GDPR...

Zobraziť viac

Stupne ochrany sú: - prísne tajné, - tajné, - dôverné, -...

Zobraziť viac

Je určená pre tých, ktorý chcú poskytovať služby orgánom štátnej...

Zobraziť viac

Pri výbere internetového prehliadača by sme mali dbať najmä na bezpečnosť. To, že ponúka...

Zobraziť viac

Uvedieme najskôr záporný príklad. Americká spoločnosť EquiFax spracúva...

Zobraziť viac

Technicky nevyhnutné cookies – ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie vašej...

Zobraziť viac

Potenciálni útočníci môžu ľahko prísť k osobným údajom človeka....

Zobraziť viac

V prípade ak používate kamery na monitorovanie zamestnancov, potom oprávnenie nie je až tak...

Zobraziť viac

V tomto prípade je dôležité, aby informácie o monitorovanom objekte (značka...

Zobraziť viac

Vo všeobecnosti (v SR) platí 15 dňové uchovávanie záznamov. Ak máte pocit,...

Zobraziť viac

GDPR uvádza: „Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme,...

Zobraziť viac

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Samotná výška pokuty môže byť až do výšky 20 miliónov eur alebo 4 %...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Po pochopení manažmentu, čo GDPR prináša by mala byť definovaná v spoločnosti...

Zobraziť viac

Treba si uvedomiť, že implementácia GDPR vyžaduje postupné kroky vykonané vo vnútri...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Samotná výška pokuty môže byť až do výšky 20 miliónov eur alebo 4 %...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Po pochopení manažmentu, čo GDPR prináša by mala byť definovaná v spoločnosti...

Zobraziť viac

Treba si uvedomiť, že implementácia GDPR vyžaduje postupné kroky vykonané vo vnútri...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Ak spracuváte osobné údaje kohokoľvek pri vašom podnikaní, ste povinný sa...

Zobraziť viac

Táto osoba sa stáva sprostredkovateľom osobných údajov a je potrebné, aby sa s...

Zobraziť viac

Pri ochrane osobných údajov je potrebné rozlišovať dva subjekty –...

Zobraziť viac

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním...

Zobraziť viac

Povinnosť chrániť spracúvané osobné údaje. Povinnosť viesť záznamy o...

Zobraziť viac

Ak externý účtovník poruší povinnosť viesť záznamy o...

Zobraziť viac

Škola a školské zariadenie spracúvajú osobné údaje o žiakoch a...

Zobraziť viac

Toto podlieha povinnosti prevádzkovateľa vyžiadať si súhlas dotknutých osôb. Ide...

Zobraziť viac

Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára iba s tými fyzickými a právnickými...

Zobraziť viac

Ministerstvo školstva môže udeliť prístup k osobným údajom školám a...

Zobraziť viac

Ako orgán samosprávy a verejný orgán mestá a obce pri plnení...

Zobraziť viac

Súlad s GDPR musia mať všetky obce bez ohľadu na rozlohu alebo počet obyvateľov. Výnimka určite...

Zobraziť viac

Áno môže byť zamestnancom úradu, avšak treba dať pozor, aby bol vo svojom výkone...

Zobraziť viac

V tejto oblasti sa GDPR dotýka: personálneho oddelenia, oddelenia matriky, oddelenia stavebných...

Zobraziť viac

Novému nariadeniu GDPR sa nevyhnú ani neziskové organizácie.Tento krok Európskej...

Zobraziť viac

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa nemusia obávať toho, že budú musieť získavať...

Zobraziť viac

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov ukladá povinnosť ustanoviť...

Zobraziť viac

Pozitívnou správou je, že nový zákon upúšťa od povinnosti...

Zobraziť viac

V rámci GDPR majú zdravotnícke zariadenia nasledovné povinnosti: - prijať...

Zobraziť viac

Podľa GDPR si musí ustanoviť DPO tie hotely, ktoré vykonávajú rozsiahle spracovanie...

Zobraziť viac

Nie, nie je to potrebné, pokiaľ máte tieto údaje v účtovnom systéme, pretože ste...

Zobraziť viac

Pre ubytovacie účely sa môžu spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a...

Zobraziť viac

Ak sa v priestore ubytovacieho zariadenia nachádzajú kamery, kvôli bezpečnosti hostí, je...

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas na marketingové účely...

Zobraziť viac

Nie, samotná fotografia ako taká nie je osobitnou kategóriou osobných údajov....

Zobraziť viac

Fotografia sa stáva osobným údajom, ak je spojená s iným osobným...

Zobraziť viac

Samozrejme. GDPR nijako nezasahuje alebo nebrání zhotovovať fotografie z verejných akcií...

Zobraziť viac

Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných...

Zobraziť viac

Ak chcete byť chránený pred tým, aby Vás modelka/model požiadali o stiahnutie fotografie...

Zobraziť viac

Áno, aj fotografi či kameramani sú ovplyvnení nariadením GDPR. Aj oni totiž...

Zobraziť viac

Mať DPO nie je povinnosť pre každú firmu, no mať DPO je viac ako žiadúce. Je to osoba, ktorá...

Zobraziť viac

GDPR nerozlišuje podnikateľov a nepodnikateľov – teda ak ja spracovávam údaje...

Zobraziť viac

Únik osobných údajov je potrebné nahlásiť do 72 hodín od zistenia...

Zobraziť viac

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia...

Zobraziť viac

S povinnosťou mať zodpovednú osobu podľa GDPR sú spojené aj dodatočné náklady....

Zobraziť viac

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými...

Zobraziť viac

Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na...

Zobraziť viac

GDPR ustanovuje, kedy je prevádzkovateľ povinný ustanoviť zodpovednú osobu vo svojom čl. 37...

Zobraziť viac

Každý eshop, či už malý alebo veľký spracuváva osobné údaje....

Zobraziť viac

V prípade, že do mája 2018 e-shop nezískal súhlasy so spracovaním osobných...

Zobraziť viac

E-shop ako spracovateľ, bude musieť v prípade kontroly preukázať, že osobné údaje...

Zobraziť viac

Každá firma, ktorá spracuváva osobné údaje, či už zamestnancov,...

Zobraziť viac

Poskytujeme: - vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti...

Zobraziť viac

Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj...

Zobraziť viac

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou sú: osobné návštevy...

Zobraziť viac

Máme pobočku v Bratislave, Rožňave a Košiciach. Tešíme sa na osobné stretnutie s...

Zobraziť viac

Klientské centrum poskytuje jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej...

Zobraziť viac

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého. Vieme Vám pomôcť ak podnikáte vo verejnej...

Zobraziť viac

Za nás hovoria čísla, nie slová. K dnešnému dňu sme vypracovali...

Zobraziť viac

V prípade ak Vás zaujali naše ponúkané služby alebo by ste chceli s našou...

Zobraziť viac

Podľa GDPR, po realizácii jednorazového nákupu v špecializovanom e-shope by...

Zobraziť viac

Svoje údaje dokážete chrániť rôznymi spôsobmi, pričom sa nejedná o nič...

Zobraziť viac

Vaše osobné údaje môžu byť zneužité najmä na tieto účely: -...

Zobraziť viac

Nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré je v platnosti od 25.5.2018 udeľuje občanom množstvo...

Zobraziť viac

Tento zákon sa vzťahuje na:- orgány štátnej správy,- orgány územnej...

Zobraziť viac

Zákon o ochranne osobných údajov je účinný od 25.5.2018.   V...

Zobraziť viac

V prvom rade manažmenty spoločností by mali pochopiť čo je GDPR, aké z toho plynú povinnosti,...

Zobraziť viac

Osobným údajom podľa GDPR je každý údaj, ktorý dokáže priamo alebo...

Zobraziť viac

Nedodržanie pravidiel GDPR môže priniesť nemalé pokuty, pričom strop sa uvádza až do...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti platí od 1. marca 2019 ako...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou sú: osobné návštevy...

Zobraziť viac

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na každého. Vieme Vám pomôcť ak podnikáte vo verejnej...

Zobraziť viac

Za nás hovoria čísla, nie slová. K dnešnému dňu sme vypracovali...

Zobraziť viac

V prípade ak Vás zaujali naše ponúkané služby alebo by ste chceli s našou...

Zobraziť viac

Poskytujeme: - vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti...

Zobraziť viac

Vstúpením GDPR do uplatňovania 5/2018 už nie je povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt, ale...

Zobraziť viac

Poskytujeme poistenie do 100 000 €.   V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne GDPR...

Zobraziť viac

Stupne ochrany sú: - prísne tajné, - tajné, - dôverné, -...

Zobraziť viac

Je určená pre tých, ktorý chcú poskytovať služby orgánom štátnej...

Zobraziť viac

Pri výbere internetového prehliadača by sme mali dbať najmä na bezpečnosť. To, že ponúka...

Zobraziť viac

Uvedieme najskôr záporný príklad. Americká spoločnosť EquiFax spracúva...

Zobraziť viac

Technicky nevyhnutné cookies – ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie vašej...

Zobraziť viac

Potenciálni útočníci môžu ľahko prísť k osobným údajom človeka....

Zobraziť viac

V prípade ak používate kamery na monitorovanie zamestnancov, potom oprávnenie nie je až tak...

Zobraziť viac

V tomto prípade je dôležité, aby informácie o monitorovanom objekte (značka...

Zobraziť viac

Vo všeobecnosti (v SR) platí 15 dňové uchovávanie záznamov. Ak máte pocit,...

Zobraziť viac

GDPR uvádza: „Každá osoba, ktorej obraz je zaznamenaný na kamerovom systéme,...

Zobraziť viac

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Samotná výška pokuty môže byť až do výšky 20 miliónov eur alebo 4 %...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Po pochopení manažmentu, čo GDPR prináša by mala byť definovaná v spoločnosti...

Zobraziť viac

Treba si uvedomiť, že implementácia GDPR vyžaduje postupné kroky vykonané vo vnútri...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Samotná výška pokuty môže byť až do výšky 20 miliónov eur alebo 4 %...

Zobraziť viac

Z pôsobnosti GDPR sú vylúčené: - anonymizované údaje – ide o...

Zobraziť viac

Po pochopení manažmentu, čo GDPR prináša by mala byť definovaná v spoločnosti...

Zobraziť viac

Treba si uvedomiť, že implementácia GDPR vyžaduje postupné kroky vykonané vo vnútri...

Zobraziť viac

Prostredníctvom uvedeného formulára máte povinnosť nahlásiť únik...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Medzi zásadné zmeny, ktoré nariadenie GDPR zaviedlo, možno zaradiť: povinné...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o. je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti ochrany...

Zobraziť viac

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za...

Zobraziť viac

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:-...

Zobraziť viac

Ak spracuváte osobné údaje kohokoľvek pri vašom podnikaní, ste povinný sa...

Zobraziť viac

Táto osoba sa stáva sprostredkovateľom osobných údajov a je potrebné, aby sa s...

Zobraziť viac

Pri ochrane osobných údajov je potrebné rozlišovať dva subjekty –...

Zobraziť viac

Vo všeobecnosti platí, že prevádzkovateľ môže poveriť spracúvaním...

Zobraziť viac

Povinnosť chrániť spracúvané osobné údaje. Povinnosť viesť záznamy o...

Zobraziť viac

Ak externý účtovník poruší povinnosť viesť záznamy o...

Zobraziť viac

Škola a školské zariadenie spracúvajú osobné údaje o žiakoch a...

Zobraziť viac

Toto podlieha povinnosti prevádzkovateľa vyžiadať si súhlas dotknutých osôb. Ide...

Zobraziť viac

Sprostredkovateľská zmluva sa uzatvára iba s tými fyzickými a právnickými...

Zobraziť viac

Ministerstvo školstva môže udeliť prístup k osobným údajom školám a...

Zobraziť viac

Ako orgán samosprávy a verejný orgán mestá a obce pri plnení...

Zobraziť viac

Súlad s GDPR musia mať všetky obce bez ohľadu na rozlohu alebo počet obyvateľov. Výnimka určite...

Zobraziť viac

Áno môže byť zamestnancom úradu, avšak treba dať pozor, aby bol vo svojom výkone...

Zobraziť viac

V tejto oblasti sa GDPR dotýka: personálneho oddelenia, oddelenia matriky, oddelenia stavebných...

Zobraziť viac

Novému nariadeniu GDPR sa nevyhnú ani neziskové organizácie.Tento krok Európskej...

Zobraziť viac

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa nemusia obávať toho, že budú musieť získavať...

Zobraziť viac

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov ukladá povinnosť ustanoviť...

Zobraziť viac

Pozitívnou správou je, že nový zákon upúšťa od povinnosti...

Zobraziť viac

V rámci GDPR majú zdravotnícke zariadenia nasledovné povinnosti: - prijať...

Zobraziť viac

Podľa GDPR si musí ustanoviť DPO tie hotely, ktoré vykonávajú rozsiahle spracovanie...

Zobraziť viac

Nie, nie je to potrebné, pokiaľ máte tieto údaje v účtovnom systéme, pretože ste...

Zobraziť viac

Pre ubytovacie účely sa môžu spracovávať nasledujúce osobné údaje: meno a...

Zobraziť viac

Ak sa v priestore ubytovacieho zariadenia nachádzajú kamery, kvôli bezpečnosti hostí, je...

Zobraziť viac

Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas na marketingové účely...

Zobraziť viac

Nie, samotná fotografia ako taká nie je osobitnou kategóriou osobných údajov....

Zobraziť viac

Fotografia sa stáva osobným údajom, ak je spojená s iným osobným...

Zobraziť viac

Samozrejme. GDPR nijako nezasahuje alebo nebrání zhotovovať fotografie z verejných akcií...

Zobraziť viac

Ak sa fotografia robí jednoznačne pri výkone verejnej funkcie alebo výkone verejných...

Zobraziť viac

Ak chcete byť chránený pred tým, aby Vás modelka/model požiadali o stiahnutie fotografie...

Zobraziť viac

Áno, aj fotografi či kameramani sú ovplyvnení nariadením GDPR. Aj oni totiž...

Zobraziť viac

Každý eshop, či už malý alebo veľký spracuváva osobné údaje....

Zobraziť viac

V prípade, že do mája 2018 e-shop nezískal súhlasy so spracovaním osobných...

Zobraziť viac

E-shop ako spracovateľ, bude musieť v prípade kontroly preukázať, že osobné údaje...

Zobraziť viac

Každá firma, ktorá spracuváva osobné údaje, či už zamestnancov,...

Zobraziť viac

Mať DPO nie je povinnosť pre každú firmu, no mať DPO je viac ako žiadúce. Je to osoba, ktorá...

Zobraziť viac

GDPR nerozlišuje podnikateľov a nepodnikateľov – teda ak ja spracovávam údaje...

Zobraziť viac

Únik osobných údajov je potrebné nahlásiť do 72 hodín od zistenia...

Zobraziť viac

Úrad môže v prípade zistenia porušenia povinností ustanovených GDPR alebo...

Zobraziť viac

V dnešnej dobe je možné si vybrať z množstva softvérových riešením na...

Zobraziť viac

Kybernetická bezpečnosť

Pri kyberšikane dochádza k urážaniu, ohováraniu, vydieraniu, či obťažovaniu tak ako pri...

Zobraziť viac

Online prostredie, v ktorom sa kyberšikanovanie odohráva, spôsobilo aj vznik...

Zobraziť viac

Kyberšikana

Whistleblowing

Kybernetická bezpečnosť zahŕňa zabezpečenie informačných a počítačových systémov,...

Zobraziť viac

S našou službou KB manažéra môžete získať kybernetické zabezpečenie už od 30€...

Zobraziť viac

Kybernetický útok je neoprávnený a zámerne vykonaný pokus o...

Zobraziť viac

Existujú desiatky kybernetických útokov, z ktorých najrozšírenejšie...

Zobraziť viac

Heslá a prihlasovacie údaje sú stále pre kybernetických útočníkov...

Zobraziť viac

Medzi hlavné kroky implementácie kybernetickej bezpečnosti patrí audit a analýza,...

Zobraziť viac

Penetračný test je bezpečnostná skúška, ktorá simuluje útoky od...

Zobraziť viac

Sociálne inžinierstvo je jednou z metód využívaných pri kybernetických...

Zobraziť viac

Vďaka školeniu o kybernetickej bezpečnosti sa dozviete nielen základné informácie...

Zobraziť viac

Bezpečná komunikácia so serverom na webe je nevyhnutná a mala by prebiehať s použitím...

Zobraziť viac

Audit je potrebný na to, aby mala organizácia úplný prehľad o všetkých...

Zobraziť viac

Efektívna kybernetická bezpečnosť predstavuje najúčinnejší spôsob ochrany...

Zobraziť viac
Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB