GDPR pre účtovníkov

Účtovníci prichádzajú pri svojej činnosti do styku s veľkým množstvom osobných údajov, a preto sa aj na nich vzťahuje nariadenie GDPR, ktoré vstúpilodo účinnosti dňa 25. mája 2018.

Bezplatná cenová ponuka

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu, patria osobné údaje klientov, ale najmä osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie klientov. Medzi takéto údaje možno zaradiť meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, bydlisko a iné. Účtovníci najčastejšie vystupujú v postavení Sprostredkovateľa a s Prevádzkovateľmi uzatvárajú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Pri každom úkone sa účtovníci musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov. Pre naplnenie súladu s GDPR tak musia prijať pravidlá pre administratívne postupy a primerané technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden účtovník nevyhne.

Povinnosti pre účtovníkov

Účtovníci majú podľa nariadenia GDPR celý rad povinností, ktoré musia v oblasti ochrany osobných údajov plniť.

Sankcie pre účtovníkov

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR Vám môže byť uložená likvidačná pokuta, a to až do výšky 20 miliónov eur.

Potrebujete pomôcť?

Ak si nie ste istý, ako sa ochrana osobných údajov dotýka Vašej činnosti, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne Vám vysvetlíme celú problematiku ochrany osobných údajov a odpovieme na Vaše otázky.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať