Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Whistleblowing pre obce

Bezplatná cenová ponuka
Whistleblowing pre obce

Čerpajte zo skúseností viac ako 500 obcí a miest

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v samospráve vieme, akým reálnym problémom v oblasti protispoločenskej činnosti čelí každá obec. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 500 obcí a miest na Slovensku. Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS).

Ponúkame Vám služby zamerané na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vaša organizácia tak bude chránená pred nepriaznivými následkami spojenými s korupčným správaním. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu zákona a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti plniť všetky Vaše úlohy vyplývajúce zo zákona. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo poradenstva.

Pre Vašu organizáciu vypracujeme smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tieto opatrenia Vám následne pomôžeme zaviesť do praxe.

Akýkoľvek podnet, problém, alebo oznámenie môžete konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

Whistleblowing pre obce

Ako vyriešime ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vo Vašej obci?

Procesy a úkony v každej obci sú spojené s ľudskými zdrojmi. Korupčné správanie sa často potichu toleruje a odhodlanie poukázať na existenciu korupcie naráža na obavu oznamovateľa o nasledovný postih. Zavedením princípov v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa tak chránia oznamovatelia, svedkovia a v konečnom dôsledku aj samotná obec. Každá obec sa preto musí vedieť vysporiadať s problémami, ktoré so sebou prináša oblasť protispoločenskej činnosti.

Pomoc zodpovednej osoby – hlavnému kontrolórovi

Obec, ktorá zamestnáva viac ako 5 zamestnancov má podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. V obci a vo vyššom územnom celku je v zmysle zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Vďaka našim skúsenostiam vieme, že hlavný kontrolór sa často tejto zložitej problematike nestíha venovať a zároveň bojuje s nedostatkom odborných informácií, ako túto problematiku riešiť. Vašej obci preto poskytneme služby poradného konzultanta hlavnému kontrolórovi, teda zodpovednej osobe za oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Hlavný kontrolór obce sa tak v každej situácií týkajúcej sa protispoločenskej činnosti môže obrátiť na nášho poradného konzultanta, ktorý mu obratom poradí. Akýkoľvek problém alebo incident môže Vaša obec konzultovať priamo s nami. Naši poradní konzultanti sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Činnosť poradných konzultantov zastrešujeme pre viac ako 500 obcí a miest.

Smernica a dokumentácia

Každá obec je povinná vypracovať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o: spôsobe podávania podnetov,preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,evidovaní podnetov,oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete. Za týmto účelom Vašej obci vypracujeme smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň Vám pomôžeme s revíziou Vašej súčasnej dokumentácie.

Poradenstvo

Pomôžeme Vám vyriešiť akýkoľvek podnet, oznámenie, alebo kvalifikované oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec je povinná prijať akékoľvek oznámenie v oblasti protispoločenskej činnosti. Každému doručenému oznámeniu je potrebné prideliť spisovú značku oznámenia. Oznámenie musí byť vyriešené v zákonnej lehote. O výsledku preverenia oznámenia je potrebné vytvoriť písomný záznam.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašej obci Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže vo Vašej obci skontrolovať Úrad na ochranu oznamovateľov. Ak by sa vo Vašej obci vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať