Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy
Šikana a kyberšikana

Čerpajte zo skúseností viac ako 3000 prevádzkovateľov

Vďaka našim bohatým skúsenostiam vieme, akým reálnym problémom v oblasti šikany a kyberšikany čelí každý prevádzkovateľ. V rámci nášho pôsobenia sme sa v tejto oblasti stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Prostredníctvom našej služby zameranej na prevenciu a boj so šikanou a kyberšikanou sme pomohli už stovkám prevádzkovateľov.

Ponúkame Vám služby zamerané na prevenciu a boj s kyberšikanou. Vašej organizácii pomôžeme s prevenciou, odhaľovaním a riešením prípadov kyberšikany. Pomôžeme Vám tak ochrániť deti a žiakov pred negatívnymi následkami, ktoré kyberšikana spôsobe. Vaša organizácia sa navyše vyhne legislatívnej zodpovednosti za zanedbanie povinností v tejto oblasti.

Vašej organizácii poskytneme osobné prednášky pre žiakov a zamestnancov. Obsahom prednášky sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou kyberšikany, ako aj rôzne work-shopy, ktoré žiakov vtiahnu do deja a ukážu im ako sa efektívne brániť kyberšikane. Naše prednášky sú cielené na osobný kontakt a diskusiu, kedy je možné so žiakmi pracovať efektívnejšie.

Pomôžeme Vám s riešením akejkoľvek otázky alebo problému v oblasti kybešikany. Či už pôjde o vypracovanie potrebných dokumentov, alebo konzultácie k samotným prípadom kyberšikany, naši odborníci Vám budú neustále k dispozícii.

Vašich zamestnancov vtiahneme priamo do deja a vysvetlíme im zložitú problematiku kyberšikany. Zamestnanci sa naučia ako kyberšikane predchádzať, ako ju odhaľovať a ako riešiť samotné prípady.

Šikana a kyberšikana

Ako vyriešime šikanu a kyberšikanu vo Vašej organizácii?

Verejné zosmiešňovanie a bezmocnosť sa brániť vedú v mnohých prípadoch k silnému psychickému poškodeniu – depresiám, poruchám spánku, zhoršenému spoločenskému uplatneniu, pocitom menejcennosti, strachu alebo k odchodu do ústrania. S týmto problémom sa v praxi čoraz viac stretávame aj v rôznych organizáciách. Prípady šikany a kyberšikany neustále stúpajú a jej aktérmi sú čoraz mladšie deti. Medzi šikanované obete patria ako deti, tak aj samotní zamestnanci organizácií. Vyhnite sa legislatívnej zodpovednosti za zanedbanie povinností v tejto oblasti a zaraďte sa medzi prevádzkovateľov, ktorým záleží na vytváraní pozitívneho prostredia, ochrane života a zdravia.

Vzdelávanie detí

Prax ukazuje, že komunikácia a osobný prístup sú veľmi účinnými nástrojmi v boji proti šikane a kyberšikane. Vašej organizácii poskytneme osobné prednášky s odborníkom pre oblasť šikany a kyberšikany. Obsahom prednášky sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou pred šikanou a kyberšikanou, ako aj rôzne work-shopy, ktoré Vás vtiahnu do deja a ukážu Vám, ako sa efektívne brániť proti tomuto nežiaducemu javu. Pre Vašu organizáciu rovnako zabezpečíme edukačné videá určené deťom, ktoré vznikli za spolupráce so psychológom a sú rozdelené podľa vekových kategórií, aby čo najviac priblížili problematiku cieľovej skupine. Edukačné videá pre deti môžu Vaši zamestnanci prehrávať deťom kedykoľvek a opakovane. Zbierku edukačných videí pre žiakov pravidelne rozširujeme o ďalšie a ďalšie videá, takže sa majú na čo tešiť.

Edukácia zamestnancov

Pomôžte Vašim zamestnancom lepšie pochopiť nástrahy šikany a kyberšikany v dnešnom svete. Vašich zamestnancov uvedieme do problematiky, odborne im vysvetlíme základné pojmy, problémy a navrhneme efektívne možnosti riešenia šikany a kyberšikany. Tieto školenia poskytneme Vašej organizácii v elektronickej podobe vo forme video školení, ktoré je možné spustiť kedykoľvek a kdekoľvek, aj v pohodlí domova Po absolvovaní školenia nasleduje krátky test, prostredníctvom ktorého si zamestnanci overia novozískané vedomosti. Po úspešnom absolvovaní testu obdrží každý zamestnanec osvedčenie o absolvovaní školenia, ktoré je platné po dobu jedného roka. Pre Vašich zamestnancov môžeme uskutočniť aj odborný seminár. Obsahom odborného seminára sú užitočné informácie zaoberajúce sa prevenciou pred vznikom šikany a kyberšikany, ako aj samotná diskusia a ukážka riešenia príkladov z praxe. V aktuálnej situácii je dôležité, aby zamestnanci vedeli, aké efektívne možnosti, nástroje a opatrenia môžu v prípade šikany a kyberšikany využiť.

Konzultácie a poradenstvo

Vašej inštitúcii pomôžeme zaviesť procesy, aby sa zamedzilo výskytu šikany a kyberšikany. V rámci včasnej intervencie odkonzultujeme správny postup, jednotlivé kroky a postavenie a povinnosti štatutára a zamestnancov, s cieľom efektívne vyriešiť krízovú situáciu. Upozorníme na najčastejšie chyby v procese riešenia šikany, ktoré môžu v konečnom dôsledku znamenať zanedbanie povinnosti alebo porušenie legislatívnych pravidiel. Cieľom riešenia krízových situácii je v prvom rade ochrana života a zdravia, pomoc obetiam šikany, zabezpečenie relevantných dôkazov pre úspešné riešenie situácie a vytvorenie bezpečného prostredia. Takisto je dôležité poznať a správne využiť jednotlivé legislatívne možnosti a sankcie, ktoré je možné použiť proti agresorom, a to s cieľom zabrániť opakovaniu šikanovania do budúcna. Každý vzniknutý incident v oblasti šikany a kyberšikany môže Vaša inštitúcia konzultovať s našimi odborníkmi.

Vypracovanie smerníc a dokumentov

Má Vaša inštitúcia problém zaviesť opatrenia na riešenie šikany a kyberšikany do praxe? Naši odborníci Vám radi pomôžu. Vypracujeme Vám na mieru rôzne smernice, ktoré pomôžu Vašim zamestnancom riešiť konkrétne situácie. Vedeli ste, že vo viac ako 30% sa obeťami šikanovania stávajú samotní zamestnanci? Vašim zamestnancom preto vypracujeme postupy, ako správne reagovať pri vzniknutých prípadoch šikany a kyberšikany a ako sa brániť jej nepriaznivým následkom. V prípadoch šikanovania je často potrebné riešiť spoluprácu so štátnymi inštitúciami – napríklad Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo so samotným Policajným zborom Slovenskej republiky. Vašej inštitúcii preto pripravíme podklady a podania pre akúkoľvek z týchto inštitúcií.

Fyzická schránka na podnety

V ďalšom kroku zašleme Vašej organizácii fyzickú schránku, ktorá slúži na podnety v oblasti šikany a kyberšikany. Túto schránku je potrebné umiestniť na viditeľné miesto. Do tejto schránky môže ktokoľvek vhadzovať svoje písomné podnety. Túto schránku je preto potrebné pravidelne kontrolovať. Vyberaním schránky sa poveria konkrétni zamestnanci, aby bolo zaručené, že podnet v schránke nebude dlhšiu dobu bez povšimnutia. V rámci prešetrovania a riešenia prípadov šikanovania je totiž potrebné postupovať čo najrýchlejšie. Ak sa v schránke objaví podnet, ktorý sa týka šikanovania, je potrebné nás okamžite kontaktovať. Náš tím odborníkov bude Vašej organizácii okamžite nápomocný.

Informačné grafiky a edukačné materiály

Vizuálna pamäť je často oveľa silnejšia ako sluchové vnímanie. Práve preto Vašej organizácii poskytneme vizuálne atraktívne grafiky, ktoré vznikli v spolupráci so psychológmi. Tieto „infografiky“ jednoduchým spôsobom približujú problematiku kyberšikany cieľovým skupinám, ktorými sú pedagógovia, žiaci a ich rodičia. Poskytujú užitočné návody a kroky, ktoré prispievajú k aktívnej prevencii pred šikanovaním. Plagáty si môže Vaša organizácia umiestniť na viditeľné miesta a to tak, aby ich žiaci mali stále na očiach.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať