Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Whistleblowing pre súkromný sektor

Bezplatná cenová ponuka
Whistleblowing pre súkromný sektor

Čerpajte zo skúseností viac ako 1000 organizácii

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti podnikania vieme, akým reálnym problémom v oblasti protispoločenskej činnosti čelí každý podnik. V rámci nášho pôsobenia sme sa v prostredí podnikania stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 1000 organizácii.

Ponúkame Vám služby zamerané na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vaša organizácia tak bude chránená pred nepriaznivými následkami spojenými s korupčným správaním. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu zákona a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti plniť všetky Vaše úlohy vyplývajúce zo zákona. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo poradenstva.

Pre Vašu organizáciu vypracujeme smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tieto opatrenia Vám následne pomôžeme zaviesť do praxe.

Akýkoľvek podnet, problém, alebo oznámenie môžete konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

Whistleblowing pre súkromný sektor

Ako vyriešime ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vo Vašom podniku?

Procesy a úkony v každej organizácii sú spojené s ľudskými zdrojmi. Korupčné správanie sa často potichu toleruje a odhodlanie poukázať na existenciu korupcie naráža na obavu oznamovateľa o nasledovný postih. Zavedením princípov v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa tak chránia oznamovatelia, svedkovia a v konečnom dôsledku aj samotná organizácia. Každá organizácia sa preto musí vedieť vysporiadať s problémami, ktoré so sebou prináša oblasť protispoločenskej činnosti.

Výkon zodpovednej osoby

Podnik, ktorý zamestnáva viac ako 50 zamestnancov má podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Vďaka našim skúsenostiam vieme, že samotní podnikatelia sa často tejto zložitej problematike nestíhajú venovať a zároveň bojujú s nedostatkom odborných informácií, ako túto problematiku riešiť. Vašej organizácii pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V každej situácií týkajúcej sa protispoločenskej činnosti sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môže Vaša organizácia konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Činnosť zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 1000 organizácii.

Smernica a dokumentácia

Každý podnik je povinný vypracovať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o: spôsobe podávania podnetov,preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,evidovaní podnetov,oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete. Za týmto účelom Vášej organizácii vypracujeme smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň Vám pomôžeme s revíziou Vašej súčasnej dokumentácie.

Poradenstvo

Pomôžeme Vám vyriešiť akýkoľvek podnet, oznámenie, alebo kvalifikované oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizácia je povinná prijať akékoľvek oznámenie v oblasti protispoločenskej činnosti. Každému doručenému oznámeniu je potrebné prideliť spisovú značku oznámenia. Oznámenie musí byť vyriešené v zákonnej lehote. O výsledku preverenia oznámenia je potrebné vytvoriť písomný záznam.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašej organizácii Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže vo Vašej organizácii skontrolovať Úrad na ochranu oznamovateľov. Ak by sa vo Vašej organizácii vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať