Povinné informovanie

Hľadajte v databáze naších klientov, ktorým zastrešujeme ochranu osobných údajov

Viac ako 11500 spokojných klientov

Viac ako 11 500 spokojných klientov

Poistenie do 1 000 000 €

Poistenie do 1 000 000 €

Odborné konzultácie a poradenstvo

Odborné konzultácie a poradenstvo

Nezáväzná cenová ponuka

Cena od 139€, s poistením

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka