Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Whistleblowing pre školy

Bezplatná cenová ponuka
Whistleblowing pre školy

Čerpajte zo skúseností viac ako 500 škôl a školských zariadení

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti školstva vieme, akým reálnym problémom v oblasti protispoločenskej činnosti čelí každá škola. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 500 škôl a školských zariadení na Slovensku. Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS).

Ponúkame Vám služby zamerané na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Vaša organizácia tak bude chránená pred nepriaznivými následkami spojenými s korupčným správaním. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu zákona a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti plniť všetky Vaše úlohy vyplývajúce zo zákona. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo poradenstva.

Pre Vašu organizáciu vypracujeme smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Tieto opatrenia Vám následne pomôžeme zaviesť do praxe.

Akýkoľvek podnet, problém, alebo oznámenie môžete konzultovať priamo s nami. Poradíme Vám, ako riešiť vzniknutú situáciu a v prípade incidentu ho budeme riešiť spoločne s Vami.

Whistleblowing pre školy

Ako vyriešime ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vo Vašej škole?

Procesy a úkony v každej škole sú spojené s ľudskými zdrojmi. Korupčné správanie sa často potichu toleruje a odhodlanie poukázať na existenciu korupcie naráža na obavu oznamovateľa o nasledovný postih. Zavedením princípov v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa tak chránia oznamovatelia, svedkovia a v konečnom dôsledku aj samotná škola. Každá škola sa preto musí vedieť vysporiadať s problémami, ktoré so sebou prináša oblasť protispoločenskej činnosti.

Výkon zodpovednej osoby

Škola, ktorá zamestnáva viac ako 5 zamestnancov má podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Vďaka našim skúsenostiam vieme, že samotná škola sa často tejto zložitej problematike nestíha venovať a zároveň bojuje s nedostatkom odborných informácií, ako túto problematiku riešiť. Vašej škole pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V každej situácií týkajúcej sa protispoločenskej činnosti sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Zodpovedné osoby tu budú rovnako pre zamestnancov školy, ako aj pre deti a žiakov a ich zákonných zástupcov. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môže Vaša škola konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Činnosť zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 500 škôl a školských zariadení.

Smernica a dokumentácia

Každá škola je povinná vypracovať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o: spôsobe podávania podnetov,preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov,zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet,evidovaní podnetov,oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia,spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete. Za týmto účelom Vašej škole vypracujeme smernicu a potrebné dokumenty na mieru v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň Vám pomôžeme s revíziou Vašej súčasnej dokumentácie.

Poradenstvo

Pomôžeme Vám vyriešiť akýkoľvek podnet, oznámenie, alebo kvalifikované oznámenie v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Škola je povinná prijať akékoľvek oznámenie v oblasti protispoločenskej činnosti. Každému doručenému oznámeniu je potrebné prideliť spisovú značku oznámenia. Oznámenie musí byť vyriešené v zákonnej lehote. O výsledku preverenia oznámenia je potrebné vytvoriť písomný záznam.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašej škole Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže vo Vašej škole skontrolovať Úrad na ochranu oznamovateľov. Ak by sa vo Vašej škole vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať