Jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, BOZP, VO a iné...

prihlasiť sa

Klientske centrum po novom

Vďaka novým prispôsobiteľným funkciám budete mať opäť všetko pod kontrolou. Na prvý pohľad zbadáte, čo je nové, a môžete tak ušetriť čas a peniaze.

prihlasiť sa

GDPR
Ochrana osobných údajov

PZS
pracovná zdravotná starostlivosť

Právna
podpora

Kybernetická
bezpečnosť

Verejné
obstarávanie

Registratúra
 

Odpady
triedený zber

Životné
prostredie

Whistleblowing
oznamovanie
protispoločenskej činnosti

BOZP
bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci

PO
požiarna ochrana

Okamžitý prehľad o dianí

Už viac nemusíte strácať zbytočný čas. Všetko potrebné máte na jednom mieste.

prihlasiť sa

Neustály súlad s právnymi
predpismi SR a EÚ

Právne oddelenie sleduje neustále zmeny v legislatíve a judikatúre, dôsledkom čoho je informovanie našich klientov o aktuálnom dianí, a to online, ako aj prostredníctvom emailu alebo SMS.

prihlasiť sa