Kto je zodpovedná osoba (DPO)?

Všetky organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje, musia počítať s vymenovaním funkcie zodpovednej osoby (ZO / DPO). Nariadenie GDPR však ustanovilo pre niektoré subjekty vymenovanie ZO / DPO ako povinnosť. Takúto povinnosť majú napr. všetky školy, škôlky, orgány verejnej moci (napr. obce a vyššie územné celky), ako aj spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu

Zodpovednou osobou (ZO / DPO) môže byť interný zamestnanec  alebo externý subjekt. Zodpovedná osoba je poradným orgánom, ktorý prevádzkovateľovi resp. sprostredkovateľovi radí, pomáha napr. aj pri uzatváraní sprostredkovateľských zmlúv, poskytuje mu podporu a informácie pri nastavovaní spracúvania osobných údajov. 

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu (DPO) v prípade, keď:
- spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci;
- hlavnými činnosťami sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu;
- hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov.

 

Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby prostredníctvom našej spoločnosti, ktorá je najväčším poskytovateľom zodpovednej osoby na území SR.

V prípade záujmu o poradenstvo a služby nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedenom nižšie.

Viac informácií o ponúkanej službe nájdete na stránke Zodpovedná osoba

 

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať