Aké postavenie má podľa GDPR externý účtovník?

Pri ochrane osobných údajov je potrebné rozlišovať dva subjekty – prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Prevádzkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje vo vlastnom mene (napr. zamestnávateľ sám spracúva osobné údaje svojich zamestnancov na účel plnenia povinností súvisiacich s pracovným pomerom).

Naopak, sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (napr. účtovník, resp. účtovnícka firma vedie účtovníctvo a mzdovú agendu pre inú firmu).

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne GDPR a ochrany osobných údajov, nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedeného nižšie.

Informácie o ochrane osobných údajov a GDPR v tejto oblasti nájdete na GDPR pre účtovníkov.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať