Ochrana osobných údajov v Cloude

 

Cloud predstavuje priestor pre ukladanie informácií na internete. Jeho hlavnou výhodou je prístup k dátam prakticky kedykoľvek a odkiaľkoľvek za pomoci pripojenia k sieti. Nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov GDPR, ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 má základ v povinnosti spracovateľov osobných údajov zabezpečiť, aby boli osobné údaje pod kontrolou a postarať sa o nich náležitým spôsobom proti zneužitiu alebo prípadnému poškodeniu. Ochrániť osobné údaje môžu firmy aj pomocou služby Cloud. Aplikácia GDPR vo firmách nebude ľahká a preto môže byť nápomocný práve Cloud.

Dáta v Cloude

Pri opatreniach proti neoprávnenému prístupu k osobným údajom vydali poskytovatelia cloudových služieb  CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) pôsobiaci v Európe, Kódex správania pre ochranu dát. Jeho obsah je plne prispôsobený požiadavkám GDPR. Ukladať sa môžu len dáta, ktoré sú súčasťou cloudových služieb len na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Zodpovednosť firmám vzniká ako pri spracovaní údajov vo vlastných dátach taktiež pri spracovaní dát v službe Cloud. Z hľadiska technologického riešenie je relatívne lacným spôsobom pre malé firmy prechod na Cloud.

Podmienky za službu Cloud

Pri aplikácií GDPR je potrebné zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia. Tie by mali zaistiť a byť schopné preukázať, že spracovanie údajov je v súlade s GDPR. Pri poskytovaní cloudových služieb je potrebné aby daná zmluva obsahovala:

  •         špecifickú zodpovednosť za bezpečnosť,
  •         ustanovenie o tom, kto bude niesť zodpovednosť za prípadné škody.

 

Poskytovanie služby

GDPR sa nevzťahuje len na poskytovateľov služby Cloud, ale na každý subjekt, ktorý spracováva a poskytuje osobné údaje. Pri prechode na službu Cloud by firmy nemali zabúdať na dôležitosť kvalitného a spoľahlivého internetového pripojenia. Aby sa Cloud používal správne a efektívne je treba zabezpečiť vo firme nie len stabilné pripojenie v kanceláriách či budove, ale aj kvalitné mobilné dátové pripojenie. Cloudové služby majú výhodu vo flexibilnejšom prispôsobení sa zmenám na trhu, sú konkurencieschopné a ponúkajú lepšie služby zákazníkom. Nástrojov a aplikácií týchto služieb je množstvo. Teraz je už len na firmách, ktoré si vyberie. A to všetko samozrejme v súlade s nariadením GDPR.

 


Zobraziť všetky novinky