Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Lepšia ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti

Lepšia ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti

Kategória: GDPR, Osobné údaje

Doplnenie zákona o ochrane whistleblowerov

1. marca 2019 vyšiel nový Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a bol doplnený o Zákon č. 54/2019 Z. z. Bol pripravený kvôli ochrane whistleblowerov, čiže ľudí, ktorý sa rozhodnú upozorniť na korupciu alebo protispoločenské konanie, kde vykonávajú pracovnú činnosť. V prípade, že kolega alebo nadriadený vykonáva protizákonnú činnosť, tento zákon lepšie chráni oznamovateľa. 

Novelizácia zákona z roku 2015

Slovenská republika novelizovala zákon na ochranu oznamovateľov, ktorý platil od roku 2015 ako Zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iniciátorom tejto novelizácie boli medzinárodné inštitúcie a dokumenty voči ktorým má Slovensko záväzok.

Odmena pre whistleblowera

Prenasledovanie alebo iný postih oznamovateľa bol zakázaný pre ľudí, ktorí sú oznamovateľmi protispoločenskej činnosti. Ukotvili ochranu zamestnanca, ktorý vo verejnom záujme a v dobrej viere poukázal a dopomohol k objasneniu nezákonnosti a dolapeniu páchateľa. Zákon zaručil odmenenie whistleblowera a to 50-násobkom minimálnej mzdy v prípade, ak bol páchateľ z vykonania trestného činu odsúdený.

Úrad na ochranu oznamovateľov

Na základe novely bol zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov. Tento orgán je nezávislý, spadá pod štátnu správu a jeho pôsobnosť je na celom území Slovenskej republiky. Úlohou tohto orgánu je dohliadať na plnenie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Náplňou orgánu je podávať odborné stanoviská, šíriť osvetu o whistleblowingu, poskytovať poradenstvo ohľadom tohto zákona a odmeňovať oznamovateľov. Národná rada Slovenskej republiky volí a odvoláva predsedu úradu. Odborná komisia navrhuje dvoch kandidátov a následne Národná rada volí predsedu.

Ochrana whistleblowerov a rodiny 

Rodinný príslušník je taktiež chránený, ak pracuje u toho istého zamestnávateľa ako oznamovateľ.

Oznamovateľ, ktorý oznámi nezákonnú činnosť prostredníctvom médií je chránený, taktiež sú zvýhodnené podmienky finančnej odmeny za oznámenie.

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB