Zamestnávateľ má právo vedieť či sa jeho pracovník infikoval koronavírusom. Legislatíva GDPR ide do úzadia.

Zamestnávateľ má právo vedieť či sa jeho pracovník infikoval koronavírusom. Legislatíva GDPR ide do úzadia.

Zamestnávateľ má právo vedieť či sa jeho pracovník infikoval koronavírusom. Legislatíva GDPR ide do úzadia.

Normálne je zaužívané, že zamestnávateľ by nemal vedieť o zdravotnej diagnóze svojho pracovníka. Podmienky sa menia a epidémia koronavírusu zapríčinila to, že zamestnávateľ by mal vedieť ak sa nakazí jeho pracovník.

Zdravotný stav je citlivý údaj

Vo všeobecnosti platí, že zdravotný stav zaraďujeme medzi citlivý údaj, pričom má istú mieru ochrany. GDPR alebo aj legislatíva na ochranu osobných údajov túto ochranu ešte sprísnila.

V minulosti platilo, že zamestnávateľ dostal lekársky posudok kde bolo uvedené, že pracovník je práceneschopný. V dnešnej dobe koronavírusu nastáva zmena.

Krízová situácia mení pravidlá

Zamestnávateľ má právo vedieť či je jeho zamestnanec infikovaný. Informácie o zdravotnom stave pracovníka ohľadom infikovania vírusom COVID-19 má presne špecifikované podmienky. Zákon umožňuje zamestnávateľovi za daných okolností narábať s touto informáciou.

Úlohou zamestnávateľa je vytvárať zdravé a bezpečné prostredie, v ktorom sa vykonáva pracovná činnosť. V prípade ak chce zamestnávateľ dodržiavať zákon, môže nakladať aj s citlivými údajmi, ktoré by za normálnych okolností mali špeciálnu ochranu.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať