Lepšia ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti

Lepšia ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti
4 November 2019 GDPR gdpr zmeny

Lepšia ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti

Doplnenie zákona o ochrane whistleblowerov

1. marca 2019 vyšiel nový Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a bol doplnený o Zákon č. 54/2019 Z. z. Bol pripravený kvôli ochrane whistleblowerov, čiže ľudí, ktorý sa rozhodnú upozorniť na korupciu alebo protispoločenské konanie, kde vykonávajú pracovnú činnosť. V prípade, že kolega alebo nadriadený vykonáva protizákonnú činnosť, tento zákon lepšie chráni oznamovateľa. 

Novelizácia zákona z roku 2015

Slovenská republika novelizovala zákon na ochranu oznamovateľov, ktorý platil od roku 2015 ako Zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iniciátorom tejto novelizácie boli medzinárodné inštitúcie a dokumenty voči ktorým má Slovensko záväzok.

Odmena pre whistleblowera

Prenasledovanie alebo iný postih oznamovateľa bol zakázaný pre ľudí, ktorí sú oznamovateľmi protispoločenskej činnosti. Ukotvili ochranu zamestnanca, ktorý vo verejnom záujme a v dobrej viere poukázal a dopomohol k objasneniu nezákonnosti a dolapeniu páchateľa. Zákon zaručil odmenenie whistleblowera a to 50-násobkom minimálnej mzdy v prípade, ak bol páchateľ z vykonania trestného činu odsúdený.

Úrad na ochranu oznamovateľov

Na základe novely bol zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov. Tento orgán je nezávislý, spadá pod štátnu správu a jeho pôsobnosť je na celom území Slovenskej republiky. Úlohou tohto orgánu je dohliadať na plnenie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Náplňou orgánu je podávať odborné stanoviská, šíriť osvetu o whistleblowingu, poskytovať poradenstvo ohľadom tohto zákona a odmeňovať oznamovateľov. Národná rada Slovenskej republiky volí a odvoláva predsedu úradu. Odborná komisia navrhuje dvoch kandidátov a následne Národná rada volí predsedu.

Ochrana whistleblowerov a rodiny 

Rodinný príslušník je taktiež chránený, ak pracuje u toho istého zamestnávateľa ako oznamovateľ.

Oznamovateľ, ktorý oznámi nezákonnú činnosť prostredníctvom médií je chránený, taktiež sú zvýhodnené podmienky finančnej odmeny za oznámenie.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať