Služby

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba

Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby (DPO) od najväčšieho poskytovateľa zodpovednej osoby na území SR. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 2 500 prevádzkovateľov. Základné výhody pri využití služby zodpovednej osoby: prenesenie hmotnej zodpovednosti za odborný výkon činnosti zodpovednej osoby do výšky poistenia, pre každého prevádzkovateľa je…

Zistiť viac
GDPR - Ochrana osobných údajov

GDPR - Ochrana osobných údajov

Nové nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) sa vzťahuje na každého, kto zhromažďuje a spracúva osobné údaje fyzických osôb, ktorými sú napríklad zamestnanci, klienti, zákazníci, žiaci, obyvatelia, pacienti, návštevníci webovej stránky a iné. Ak napríklad poskytujete ubytovacie služby, prevádzkujete živnosť alebo e-shop, poskytujete zdravotnú starostlivosť alebo ste orgánom verejnej moci,…

Zistiť viac
Audit - Analýza bezpečnosti

Audit - Analýza bezpečnosti

Pri spracúvaní osobných údajov je každý prevádzkovateľ povinný pred prvým spracovaným osobných údajov prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré majú za úlohu chrániť osobné údaje dotknutých osôb. Ponúkame Vám vykonanie nezávislého auditu zameraného na: aktuálne bezpečnostné opatrenia k informačným systémom, v ktorých spracúvate osobné údaje, aktuálnosť a zákonnosť…

Zistiť viac
Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

Čo ponúkame vypracovanie projektu v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, školenie zamestnancov, penetračné testovania, posúdenie zraniteľnosti informačných systémov, riešenia pre proces riadenia bezpečnostných incidentov, vypracovanie zmlúv o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností s dodávateľmi na výkon…

Zistiť viac
Bezpečnostná dokumentácia na kľúč

Bezpečnostná dokumentácia na kľúč

U nás získate analýzu aktuálneho stavu spracúvania osobných údajov a použitých informačných systémov, vypracovanie dokumentácie zahŕňajúcej organizačné, technické a personálne opatrenia, vypracovanie zmlúv o spracúvaní osobných údajov, vypracovanie dohôd spoločných prevádzkovateľov, vypracovanie záznamov o spracovateľských činnostiach, pravidelné upozornenia na zmeny v legislatíve, súčinnosť pri prípadnej kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov, odborné…

Zistiť viac
Ochrana utajovaných skutočností

Ochrana utajovaných skutočností

Túto službu odporúčame v prípadoch, ak chcete: poskytovať služby orgánom štátnej správy; oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami; obchodovať, prípadne poskytovať služby ozbrojeným silám SR; vykonávať letecké snímkovanie; zvýšiť bezpečnosť a imidž firmy. Obsah poskytovanej služby: Komplexná analýza prostredia subjektu, v ktorom sa bude ukladať, spracovávať resp. manipulovať s utajovanými skutočnosťami, vrátane…

Zistiť viac
Školenia GDPR

Školenia GDPR

Školenie oprávnených osôb Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí prevádzkovateľ v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov preukázať. Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj oprávnenými osobami prevádzkovateľa. Školenie GDPR vieme pripraviť podľa vašich potrieb. Kto je oprávnená osoba Oprávnenou osobu je…

Zistiť viac

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať