Analýza bezpečnosti

Analýza bezpečnosti

Každý, kto sám alebo spoločne s inými spracúva osobné údaje fyzických osôb (napr.: klientov, zamestnancov, pacientov) je povinný vymedziť účel spracúvania osobných údajov.

chcem vedieť viac
Oprávnená osoba

Školenie zamestnancov

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných povinností.

chcem vedieť viac
Ochrana utajovaných skutočností

Ochrana utajovaných skutočností

Službu poskytujeme pre všetky subjekty, ktoré v súlade so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností.

chcem vedieť viac
Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba

V zmysle zákon o ochrane osobných údajov, môžete vo vašej spoločnosti poveriť dohľadom nad ochranou osobných údajov aj externú zodpovednú osobu.

chcem vedieť viac