Bezpečnostný projekt na kľúč

Jedná sa o jednu zo zákonných povinností v zmysle §19 zákona č. 122/2013 Z.z.

Bezplatná cenová ponuka

U nás získate

  • právnikom vypracovaný návrh zmluvy o mIčanlivosti,
  • prevádzkovateľsko sprostredkovateľskú zmluvu,
  • analýzu aktuálneho stavu spracúvania osobných údajov a použitých informačných systémov,
  • pravidelne upozomenia na zmeny v zákone,
  • účinnosť pri pripadnej kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov,
  • odbomé konzultácie a podarenstvo,
  • množstvo dokumentov potrebných pri napífianí zákona v súlade s §21, §11, §10, §25,
  • poistenie až do výšky 60.000 EUR.

Za nespinenie tejto povinnosti možete obdržat pokutu. (výška pokuty je min 1.000 a max 200.000 EUR.)

Cena od 139€

Teraz možnosť platby aj na splátky bez navýšenia pre štátnu správu a rozpočtové organizácie

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka