Školenia GDPR

Medzi naše služby patrí okrem vykonania auditu, vypracovania bezpečnostnej dokumentácie a výkonu činnosti zodpovednej osoby aj školenie oprávnených osôb prevádzkovateľa. Našim klientom pripravujeme školenia na mieru podľa ich individuálnych potrieb a v závislosti od ich povahy a veľkosti. 

Bezplatná cenová ponuka

Školenie oprávnených osôb

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí prevádzkovateľ v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov preukázať. Školenie sa týka tých zamestnancov, ktorí sú zároveň aj oprávnenými osobami prevádzkovateľa.

Školenie GDPR vieme pripraviť podľa vašich potrieb.

Kto je oprávnená osoba

Oprávnenou osobu je fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi u prevádzkovateľa v rámci plnenia svojich pracovných (služobných) povinností alebo obdobného vzťahu s prevádzkovateľom (založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu verejnej funkcie), a ktorá vykonáva prevádzkovateľom určené spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

Obráťte sa na nás a my vám vypracujeme školenie na mieru.

Poučenie oprávnenej osoby. Aký je rozsah poučenia?

Prevádzkovateľ je povinný poučiť oprávnenú osobu v rozsahu jej oprávnení, povolených činností a podmienok spracúvania osobných údajov. Poučenie zodpovedá spracovateľským operáciám, ktoré fyzická osoba s osobnými údajmi vykonáva s ohľadom na svoju pracovnú pozíciu, poverenie alebo funkciu.

O poučení prevádzkovateľ vyhotovuje záznam, ktorý je povinný na požiadanie úradu hodnoverne preukázať. Vzory záznamov o poučení zverejňuje úrad

Kedy sa fyzická osoba stáva oprávnenou osobou?

Fyzická osoba sa stáva oprávnenou osobou dňom jej poučenia.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať