Ochrana utajovaných skutočností

Službu poskytujeme pre všetky subjekty, ktoré v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov potrebujú získať potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti na príslušný stupeň utajenia.

Bezplatná cenová ponuka

Túto službu odporúčame v prípadoch, ak chcete:

  • poskytovať služby orgánom štátnej správy;
  • oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami;
  • obchodovať, prípadne poskytovať služby ozbrojeným silám SR;
  • vykonávať letecké snímkovanie;
  • zvýšiť bezpečnosť a imidž firmy.

Obsah poskytovanej služby: Komplexná analýza prostredia subjektu, v ktorom sa bude ukladať, spracovávať resp. manipulovať s utajovanými skutočnosťami, vrátane optimalizácie a dôkladnej analýzy systému na ochranu utajovaných skutočností. Návrh riešenia ako celku a jeho častí (fyzická bezpečnosť a objektová bezpečnosť, informačná bezpečnosť, personálna bezpečnosť, administratívna bezpečnosť, informačná bezpečnosť a šifrová ochrana informácii).

Priemyselná bezpečnosť: Komplexné spracovanie bezpečnostného projektu subjektu v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 325/2004 Z. z.

Personálna bezpečnosť: Komplexné spracovanie smernice a dokumentácie personálnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 215/ 2004 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.331/2004 Z. z. a následného poradenstva v danej oblasti. 

Administratívna bezpečnosť: Komplexné spracovanie smernice a dokumentácie administratívnej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 215/ 2004 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.339/2004 Z. z.

Informačná bezpečnosť (bezpečnosť technických prostriedkov): Príprava a zabezpečenie certifikácie technického prostriedku určeného na spracovávanie utajovaných skutočností v súlade zo zákonom č. 215/2004 Z. z a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z.

Objektová a fyzická bezpečnosť: Odborný návrh a optimalizácia chráneného priestoru podľa zákona č.215/2004 Z. z. a vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.315/2006 Z. z. s prihliadnutým na celkovú ekonomickú realizáciu samotného projektu. Následné spracovanie dokumentácie pre objektovú a fyzickú bezpečnosť. Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chráneného priestoru. 

Samotné vybudovanie chráneného priestoru podľa projektu – prístupové systémy, elektrický zabezpečovací systém, zabudovanie úschovného objektu, bezpečnostných dverí, dodanie zariadení na likvidáciu nosičov utajovaných skutočností, revízie elektrických skutočností.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať