Koho sa týka nariadenie GDPR?

Všetkých, ktorí spracúvajú osobné údaje, pričom za spracúvanie sa považuje akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Ide napr. o získavanie (zhromažďovanie), zaznamenávanie (ukladanie informácií na akýkoľvek nosič t. j. do systémov, aplikácií, na médiá a pod.), usporadúvanie (triedenie podľa určitých kategórií), uchovávanie (nevymazanie osobných údajov počas určitej doby), prepracúvanie alebo zmena (napr. oprava neaktuálnych alebo nesprávnych údajov), prehliadanie (prezeranie osobných údajov bez ich modifikácie), vymazanie alebo likvidácia (zrušenie osobných údajov ich vymazaním, rozložením, zničením hmotných nosičov a pod.) a mnohé ďalšie.

V súčasnosti je takmer nemožné predstaviť si organizáciu alebo spoločnosť, ktorá osobné údaje nespracúva v zmysle nariadenia GDPR.

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne ochrany osobných údajov, nás kontaktujte formulárom, uvedenom nižšie.

Viac informácií o ponúkaných službách na ochranu osobných údajov nájdete na GDPR - ochrana osobných údajov.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať