Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy
  • Domov
  • FAQ
  • Čo patrí k osobným údajom?

Čo patrí k osobným údajom?

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej t. j. určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na jej identifikátor, ako sú:

  • meno,
  • identifikačné číslo,
  • lokalizačné údaje,
  • online identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory),
  • odkaz na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú (napr. farba vlasov, farba očí, výška, váha, spôsob chôdze a pod.), mentálnu (informácie o správaní alebo reakciách osoby v určitých situáciách), ekonomickú (informácie o majetku, záväzkoch či pohľadávkach), kultúrnu (záujmy a záľuby) alebo sociálnu (rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie) identitu tejto fyzickej osoby,
  • informácie týkajúce sa osoby, ktoré sa nedajú okamžite zistiť (napr. profesia, funkcia a pod.)

Každý prípad je potrebné posudzovať jednotlivo a s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti, ktoré môžu viesť k identifikácii alebo identifikovaniu konkrétnej fyzickej osoby.

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby ohľadne ochray osobných údajov, nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedeného nižšie.

Pre viac informácií ohľadne ochrany osobných údajov navštívte stránku GDPR - ochrana osobných údajov.

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB
BOZP
PO