Čo patrí k osobným údajom?

V zmysle GDPR sa za osobný údaj považuje akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej t. j. určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na jej identifikátor, ako sú:

  • meno,
  • identifikačné číslo,
  • lokalizačné údaje,
  • online identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory),
  • odkaz na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú (napr. farba vlasov, farba očí, výška, váha, spôsob chôdze a pod.), mentálnu (informácie o správaní alebo reakciách osoby v určitých situáciách), ekonomickú (informácie o majetku, záväzkoch či pohľadávkach), kultúrnu (záujmy a záľuby) alebo sociálnu (rodinný stav, dosiahnuté vzdelanie, zamestnanie) identitu tejto fyzickej osoby,
  • informácie týkajúce sa osoby, ktoré sa nedajú okamžite zistiť (napr. profesia, funkcia a pod.)

Každý prípad je potrebné posudzovať jednotlivo a s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti, ktoré môžu viesť k identifikácii alebo identifikovaniu konkrétnej fyzickej osoby.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať