Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (ďalej len „Štít na ochranu osobných údajov“; v anglickom jazyku označovaný ako „Privacy Shield“) je právny rámec pre transatlantické výmeny osobných údajov na obchodné účely medzi Európskou úniou (ďalej len „EÚ“) a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „USA“). Európska komisia potvrdila, že Štít na ochranu osobných údajov poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných z EÚ do USA pre spoločnosti zapísané v zozname Štítu na ochranu osobných údajov, a je teda nástrojom zaisťujúcim právne záruky pre takto poskytnuté osobné údaje.
 
Cieľom Štítu na ochranu osobných údajov je umožniť jednoduchší prenos osobných údajov z EÚ do USA a zároveň poskytnúť ochranu týmto osobným údajom a možnosť dotknutých osôb jednoduchšie si uplatniť svoje práva pred príslušnými inštitúciami.
 
Štít na ochranu osobných údajov nahrádza zásady bezpečného prístavu (Safe Harbour), ktoré Európsky súdny dvor vyhlásil za neplatné v októbri 2015.

Príručka k Štítu na ochranu osobných údajov

Dňa 21.09.2016 Európska komisia vydala príručku k Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorá obsahuje zhrnutie informácií o Štíte na ochranu osobných údajov, predovšetkým sú v príručke vymedzené povinnosti zapísaných spoločností, práva dotknutých osôb, ako aj postup pri podávaní a vybavovaní sťažností.  

Príručka je dostupná v slovenskom jazyku.
 
Sťažnosť ohľadne spracúvania osobných údajov
 
Informácie a sťažnosti  týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa v prvom rade zasielajú spoločnosti, ktorá spracúva  osobné údaje a ktorá je zapísaná v zozname štítu na ochranu údajov
Zoznam spoločností ako aj kontakt kde sa je možné obrátiť nájdete na adrese  https://www.privacyshield.gov/list
 
V prípade, ak spoločnosť nevyhovie dotknutej osobe, alebo osoba nebude spokojná s vybavením svojej sťažnosti, môže sa obrátiť na príslušný dozorný orgán ochrany osobných údajov, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).  
 
Formulár na podanie sťažnosti úradu.

Informácie o prístupe spravodajských služieb USA k osobným údajom

Prostredníctvom úradu môžete podať žiadosť ohľadne prístupu spravodajských služieb USA k osobným údajom, ktoré preveruje ombudsman pre Štít na ochranu osobných údajov.

Formulár na podanie žiadosti úradu.

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB
BOZP
PO