Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Poznáte právo na zabudnutie?

Poznáte právo na zabudnutie?

Kategória: GDPR

Poznáte právo na zabudnutie?

Právo na zabudnutie je súčasťou všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskej únie, ktoré je skôr známe pod skratkou GDPR. Subjektu, ktorého informácie sú spracovávané, dávajú právo na vyžiadanie ich odstránenia zo systému.

Koho sa toto právo dotýka?

Právo na vymazanie sa vzťahuje sa na všetky členské štáty EÚ a všetky spoločnosti, ktoré používajú osobné údaje občanov EÚ.

Kedy možno údaje vymazať?

Podľa GDPR má občan EÚ právo požiadať spoločnosť, aby vymazala jeho osobné údaje, pokiaľ nie sú viac potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované. Ak spoločnosť poskytla údaje tretej strane, je jej povinnosťou taktiež informovať prevádzkovateľov o žiadosti dotknutej osoby, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov. V praxi to znamená, že ak váš zákazník, partner alebo zamestnanec požiadajú, aby jeho údaje boli odstránené z vašej databázy, malo by sa tak stať rýchlo a komplexne, bez zvyškov originálnych informácií.

Kedy nemožno údaje vymazať?

Spoločnosti však nemusia týmto žiadostiam na vymazanie vždy vyhovieť. Ak je spracúvanie údajov potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, splnenie zákonnej povinnosti, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií alebo je potrebné z dôvodov verejného záujmu, údaje si spoločnosť ponechá. V praxi ide napríklad o reklamačnú dobu, ak stále platí, internetový obchod údaje o vás vymazať nemôže.

Odporcovia tohto práva

Hoci právo na zabudnutie (alebo právo na vymazanie) sa zdá byť spravodlivé, je predmetom živých diskusií. Najmä obhajcovia cenzúry veria, že ľudia by z hľadiska verejného záujmu nemali byť schopní rozhodovať o tom, čo je vymazané a čo nie je.

 

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB