Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Kontrolné akcie sú v plnom prúde. Kontrolóri preverujú cez 400 subjektov

Kontrolné akcie sú v plnom prúde. Kontrolóri preverujú cez 400 subjektov

Kategória: GDPR , Novinky , Novinky


Tag: gdpr porušenia zákona

Najvyšší kontrolný úrad SR v Bratislave vydal správu o skoršej príprave plánu kontrolných akcií. Kontroly zaradené do plánu na rok 2019 NKÚ generoval už od začiatku roku 2018 vo forme námetov a odborných tém. Tie ďalej rozpracoval do kontrolných projektov z hľadiska rizikových analýz. Dôraz sa kládol predovšetkým na ekonomické a celospoločenské vplyvy jednotlivých verejných politík.

Aký je plán?

Plán zahŕňa 70 tém kontrolných akcií, 22 projektov kontrolných akcií a 25 tém, ktoré sú zaradené do plánu kontrolnej činnosti a ktoré sa majú vykonať do konca tohto roka. Spomínaných 25 kontrolných akcií znamená kontrolu celkom 440 subjektov v teréne, vyhlásil predseda NKÚ SR Karol Mitrík. Plánovaným kontrolám podliehajú vyššie územné celky, štátne podniky, verejnoprospešné služby v regióne či GDPR, alebo aj ochrana osobných údajov. V rámci projektov bola naplánovaná aj kontrolná činnosť nad elektronizáciou školského vzdelávacieho systému, nad tepelnými hospodárstvami, digitalizáciou kultúrnych pamiatok a elektronických služieb štátu.

Čo sa kontroluje?

Kontrolné akcie sú obsahom zamerané predovšetkým na aktuálne témy spojené s výberom mýta, MH manažmentom, využívaním služobných bytov, antidumpingovými clami, výberom a správou poistného a v neposlednom rade aj implementáciou GDPR a ochranou osobných údajov v praxi. Pri posudzovaní významnosti témy bolo zohľadňované aj plnenie záväzkov Slovenska voči medzinárodným inštitúciám, akými sú EÚ, OSN, NATO a pod.

Okrem týchto tém podliehajú kontrole aj dotácie na kultúrne pamiatky a verejnoprospešné služby v regióne. V rámci hospodárenia sú to Kancelárie prezidenta SR, vodárenské spoločnosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa negatívnych zistení z minulosti pri fungovaní štátnych podnikov sa v tomto roku preverujú aj podniky pôsobiace v rezorte pôdohospodárstva a rezorte životného prostredia, najmä z hľadiska plnenia koncepcií rozvoja podnikov.

Navrhnuté kontrolné akcie sú zamerané predovšetkým na preverenie toho, či realizované verejné politiky a vládne programy dosahujú svoje ciele. Okrem toho sa preveruje aj pridaná hodnotu z hľadiska udržateľnosti, ale aj z hľadiska dodržiavania určitých zákonitostí a hospodárnosti vo vybraných subjektoch štátnej a verejnej správy. Niektoré kontrolné akcie sa zameriavajú výlučne na kontrolu výkonnosti a niektoré vykonávajú tzv. kombinované kontroly, čo znamená preverenie nielen platnej legislatívy, ale aj overenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia verejných prostriedkov zo strany subjektu, ktorý kontrole podlieha. 

NKÚ taktiež plánuje vypracovať pre NR SR stanovisko k štátnemu záverečného účtu za rok 2018 a aj stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020. V rámci analytickej činnosti chce úrad pokračovať v monitoringu plnenia kľúčových opatrení pre udržateľný rozvoj agendy OSN 2030 alebo záväzných ukazovateľov agendy Európa 2020 ako napríklad: udržateľnosť mestského života, podpora vedy, výskumu, inovácií a eGovernmentu.

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB
BOZP
PO