Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

GDPR zamestnanca pri BOZP

GDPR zamestnanca pri BOZP

Kategória: GDPR, Novinky

Povinnosť každého zamestnávateľa pôsobiaceho na určitom pracovisku je vykonávanie istých opatrení za pomoci ktorých by zamestnancovi nemala vzniknúť žiadna škoda na jeho zdravotnom stave a zároveň by sa mal zaistiť aj istý stupeň bezpečnosti pri výkone jeho práce. Toto sú hlavné dôvody, prečo zamestnávateľ spracúva osobné údaje všetkých zamestnancov v podniku.

Ako tieto údaje spracúvať tak, aby boli v súlade GDPR?

Pre bezpečnosť práce je potrebné evidovať a spracovávať najmä osobné údaje zamestnancov pri udalostiach, ktorými sú:

 1. školenia zamestnancov,

 2. pracovné úrazy,

 3. skríningové testy.

Osobné údaje na účely BOZP sú spracúvané aj v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Školenia zamestnancov o BOZP

Dôležitou povinnosťou zamestnávateľa pri školení svojich zamestnancov o BOZP je hlavne oboznámenie každého z nich s právnymi predpismi takým spôsobom, aby zamestnanci porozumeli zásadám bezpečnej práce, ochrane zdravia, ale aj bezpečnému správaniu sa na pracovisku či vykonávanie bezpečných pracovných postupov.

Ktoré osobné údaje treba spracovávať?

 • titul, meno, priezvisko, podpis.

Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ – dodávateľ, ktorý vykonáva školenie o BOZP. Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov odo dňa, kedy bol záznamom vykonaný posledný záznam v dokumentácií. 

Pracovné úrazy a BOZP

Povinnosť zamestnávateľa pri pracovných úrazoch je evidencia tohto druhu udalosti, ktorá zapríčinila pracovnú neschopnosť daného zamestnanca po dobu trvania viac ako 3 dní, resp. zapríčinila jeho smrť. 

Postup pri evidencií pracovného úrazu je nasledovný:

 1. Zistiť príčinu a okolnosti vzniku pracovného úrazu s prítomnosťou zamestnanca, ktorý úraz utrpel.

 2. Spísať záznam o pracovnom úraze, najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku pracovného úrazu.

 3. Prijať a vykonať všetky opatrenia, aby sa podobné pracovné úrazy neopakovali.

Ktoré osobné údaje treba spracovávať?

 • titul, meno, priezvisko, 

 • dátum narodenia,

 • adresa trvalého pobytu,

 • denný vymeriavací základ,

 • podrobnosti o úraze (aký úraz zamestnanec utrpel, popis priebehu úrazu, príčina úrazu, dátum a miesto úrazu),

 • skríningové testy na alkohol.

Skríningové testy a BOZP

Spracúvaním osobných údajov skríningových testov sa eviduje kontrola dodržiavania právnych predpisov na zaistenie BOZP, teda kontrola, či nie je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Ktoré osobné údaje treba spracovávať?

 • titul, meno, priezvisko,

 • oddelenie,

 • osobné číslo,

 • číslo OP,

 • pozícia,

 • nadriadený,

 • výsledok skúšky na prítomnosť alkoholu, psychotropných látok, omamných látok.

Príjemcom osobných údajov môže byť bezpečnostná služba, orgány činné v trestnom konaní, sprostredkovateľ – medicínske zariadenie, ktoré vykonáva testy.

Osobné údaje sa uchovávajú 5 rokov odo dňa, kedy bol záznamom vykonaný posledný záznam v dokumentácií. 

Veríme, že ste získali lepší prehľad o tom, aké osobné údaje treba o zamestnancoch spracovávať pri jednotlivých úkonoch v rámci zákona o BOZP. 

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB