B2B: Ako oslovovať firmy v súlade s GDPR?

B2B: Ako oslovovať firmy v súlade s GDPR?
10 Február 2019

B2B: Ako oslovovať firmy v súlade s GDPR?

GDPR sa dotklo každého subjektu, ktorý spracúva osobné údaje, dokonca aj B2B marketingu a jeho komunikácii. Ako efektívne vytvárať obchodné medzipodnikové vzťahy bez porušenia nariadenia GDPR? Stačí si osvojiť tieto základné rady.

E-mailová pošta

Ak chcete spolupracovať s nejakou firmou, zvyčajne ju oslovíte emailom. Dajte si však pozor, akou formou tento cieľ dosiahnete.

Neposielajte hromadné správy viacerým spoločnostiam s podobným zameraním. Dbajte na to, že váš e-mail je určený konkrétnej osobe či firme a musí to byť jasné z vašej komunikácie. Hoci dnes už možno použiť špeciálne programy na automatizované personalizovanie správ, úrady ich netolerujú.

Do databázy e-mailových kontaktov si pokojne pridajte danú osobu alebo firmu, no musí vám dať na to súhlas. Prezentovanie svojej firmy a jej ohromnej ponuky nemôžete vykonávať svojvoľne. Zasielanie newsletterov na verejne prístupné elektronické adresy je zakázané.

Vizitky vám zanechali klienti či budúci spolupracovníci preto, že chceli ostať s vami v spojení. No nedovoľuje vám to spamovať ich elektorinickú poštovú schránku newslettrami.

Môžete sa im pripomenúť v e-maili, kde im ponúknete možnosť automatického odoberania noviniek z vašej stránky či firmy. Samozrejme, nezabúdajte odkazovať na úplné znenie súhlasu a jeho evidenciu v prípade kontroly úradov.

Pozor na cold calling

Určite ste sa stretli už s nevyžiadanými telefonátmi za najrôznejšími účelmi. Práve pripravované nariadenie ePrivacy má urobiť poriadok v tejto oblasti. Kým však jeho definitívne znenie uvidíme, dobrou voľbou je riadiť sa podobnými zásadami ako pri zasielaní newsletterov.

Nič vám síce nebráni zavolať do firiem a žiadať stretnutie za účelom spolupráce. Vyhnite sa však hromadným volaniam cez rozsiahle databázy a call centrám.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať