Ukončili ste pracovný pomer? Čo o vás môže zamestnávateľ uchovávať.

Ukončili ste pracovný pomer? Čo o vás môže zamestnávateľ uchovávať.

Ukončili ste pracovný pomer? Čo o vás môže zamestnávateľ uchovávať.

Jednou z noviniek nariadenia GDPR je aj právo na výmaz osobných údajov. V niektorých prípadoch to však neplatí. Existujú aj situácie, kedy to nie je možné a údaje musia byť jednoducho archivované. Ako je to v prípade, keď ste ukončili pracovný pomer? Aké údaje potrebuje zamestnávateľ uchovávať aj po skončení pracovného pomeru?

Veľké rozšírenie práv pre zamestnanca

Prvá vec, ktorú každý zamestnávateľ potrebuje vedieť o GDPR je to, že výrazne rozširuje práva a ochranu informácií osobne identifikovateľných občanov EÚ bez ohľadu na to, kde môžu byť tieto údaje. Zákon rozširuje dosah mimo hraníc EÚ na každú spoločnosť, ktorá spracováva osobné údaje občanov EÚ.

Pod spracúvanim údajov môžeme chápať všetko od prijímania životopisov, cez archiváciu e-mailov až po vykonávanie recenzií výkonnosti zamestnancov a ďalšie. A predtým, než sa môžu osobné údaje spracúvať, musí byť najprv daný súhlas.

Čo môže zamestnávateľ spracovávať

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ spracováva osobné údaje svojich zamestnancov a prakticky sa tomu nedá vyhnúť. V niektorých prípadoch je to dokonca jeho povinnosťou. Napríklad pri plnení zákonných povinností, ako je registrácia do zdravotnej poisťovne. Na to nepotrebuje zamestnávateľ žiaden súhlas.

Zamestnávateľ by však nemal zisťovať ani uchovávať údaje, ktoré nesúvisia s pracovným pomerom. Vždy  záleží na tom, ako zamestnávateľ potrebu takýchto informácií vierohodne odôvodní. Ak napríklad uchádzač o zamestnanie pošle svoj životopis firme a nebude vybraný na dané pracovné miesto, je potrebné tento životopis skratovať, pokiaľ uchádzač vyslovene nesúhlasí s tým, že jeho kontakt ostane v databáze pre budúce využitie.

Po dobu trvania pracovného pomeru zamestnanca sú spravidla všetky jeho osobné údaje, ktoré zamestnávateľ počas doby trvania pracovného vzťahu zhromaždil súčasťou osobného spisu.

Ukončenie pracovného pomeru

A teraz k podstate. Čo ak sa pracovný pomer ukončí? Aké sú práva zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa:

  • pri ukončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ automaticky vymazať údaje o rodinných príslušníkoch zamestnanca, ktoré potreboval pre účely poskytovania zamestnaneckých benefitov,
  • taktiež by mal zrušiť jeho pracovný e-mail a zrušiť jeho pracovné telefónne číslo. Prípadne nastaviť automatickú odpoveď, že zamestnanec už vo firme nepracuje a môžu sa obrátiť na inú osobu,
  • čo však zamestnávateľ môže po ukončení pracovného pomeru o zamestnancovi zachovávať sú údaje, ktoré sa týkajú mzdovej agendy a údaje vzťahujúce sa k daňovej povinnosti zamestnanca,
  • o rozsahu vymazaných a naďalej uchovávaných údajov  pri ukončení pracovného pomeru musí zamestnávateľ písomne informovať zamestnanca. Je dôležité spomenúť, že ak sa skončí účel spracovania osobných údajov, je vhodne ich vymazať.

Zhrnieme si to

Hoci má každý podnikateľ z pozície zamestnávateľa záujem na tom, aby ochránil svoj majetok a zdravie svojich zamestnancov, vo väčšine prípadov si ani neuvedomuje, že právne predpisy mu v tejto oblasti ukladajú množstvo povinností, ktoré musia striktne dodržiavať.

Oblasť ochrany osobných údajov je bohužiaľ stále v dnešnej dobe zo strany zamestnávateľov zanedbávaná a vo svetle ďalších pracovnoprávnych problémov ju stavia až na jedno z posledných miest. Zamestnávatelia by preto mali v tejto oblasti venovať väčšiu pozornosť, a to s ohľadom na nové nariadenie GDPR.

 

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať