GDPR a e-mailové databázy

GDPR a e-mailové databázy

GDPR a e-mailové databázy

25. máj tohto roka bude dňom, kedy do platnosti vstúpi nové nariadenie Európskej únie, GDPR. Nová smernica má zvýšiť bezpečnosť pri zbere a spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa. General Data Protection Regulation so sebou prináša niekoľko noviniek, ktoré budú povinné do procesov pri spracovaní osobných dát podniky implementovať. Jednou z noviniek je aj platný súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov. Táto novinka sa po novom dotkne aj e-mail marketingu. Do akej miery? Čo sa pre e-mailové databázy mení?

Kedy súhlas firma potrebuje?

E-mail marketing je jedným z najrozšírenejších druhov marketingu v online podnikaní. Mohlo by sa javiť, že kontaktovať niekoho e-mailom za účelom marketingu nie je nič v rozpore s ochranou osobných údajov. Po novom? Je!

Súhlas bude podnik potrebovať vždy od osoby, ktorá nikdy predtým uňho nenakúpila, respektíve nevyužila služby danej firmy. Bez súhlasu dotknutej osoby tak nemôžete zasielať žiadne newslettery či iný reklamný obsah.

Aby ste takýto súhlas získali, využívajte tzv. double opt-in, čo značí dvojité potvrdenie. Kedy na e-mail pošlete správu s odkazom, kde keď osoba klikne, bude môcť potvrdiť či súhlasí/nesúhlasí s využitím osobných dát pre marketingové účely. Preto dávame do pozornosti ,že checkbox nie je riešením. Osoba musí presne vedieť, k čomu sa súhlasom zaväzuje. Súhlas musí byť jednoznačný, konkrétny, slobodný a informovaný.

Súhlas zákazníka

Bez súhlasu môžete posielať marketingový obsah iba vašim zákazníkom. Teda osobám, ktoré už u vás nakupovali alebo využili vaše služby. V prípade, že u vás osoba nakúpi, spracúvate jej osobné údaje. Nákupom fyzická osoba súhlasí s obchodnými podmienkami a samostatným súhlasom potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Myslite na riadnu informovanosť

Či už zbierate údaje za pomoci dvojitého súhlasu alebo nakladáte s údajmi vašich zákazníkov, nikdy nesmiete zabúdať na riadnu informovanosť. Ideálne je, ak zákazníkov informujete o tom, aké údaje a spracúvate a čo presne sa s nimi deje. Osoba tak musí jednoznačne vedieť:

  • aké osobnú údaje podnik spracúva,
  • aký je ich účel,
  • kto s nimi nakladá,
  • ako dlho budú údaje archivované,
  • aké práva má samotný spotrebiteľ.

Neúspešné marketingové „triky“

Súťaže, zľavy, akcie, e-booky či iné lákavé marketingové ťahy sú v skutku účinnými prvkami reklamy. Od 25. mája sú však takéto praktiky v rozpore s GDPR a budú podliehať práve pravidlám novej smernice, ktorá myslí takmer na všetko. Poďme sa na to pozrieť konkrétnejšie.

Sociálne siete a GDPR

GDPR sa týka aj sociálnych sietí. Marketingový priestor pre komunikáciu je tu naozaj obrovský. Ak hovoríme o zasielaní súkromných správ za účelom marketingu prostredníctvom Twitteru, Facebooku, Skypu alebo Instagramu, ide o porušenie. Naopak ak je osoba fanúšikom vašej stránky alebo vás odoberá (Instagram), považuje sa to za slobodný súhlas a tak máte právo na použitie osobných údajov za účelom marketingu.

Súťaž

Ak sa osoba zaregistruje do vašej súťaže, dáva vám súhlas s informovaním sa o súťaži alebo prípadnej výhre. Ak nevyužijete možnosť double opt-in súhlasu, nemáte právo pre spracovanie údajov za účelom marketingu.

Zľava na prvý nákup

Ďalšia lákavá ponuka. Ani v tomto prípade nesmiete zabudnúť na double opt-in, teda dvojitý súhlasom. Iným spôsobom o takejto akcii informovať nesmiete. Dokonca ani poštou.

Výmena e-book za e-mail

To, že osoba si vyžiadala zaslanie e-booku automaticky nemôže znamenať, že osoba súhlasí so zasielaním reklamného obsahu. Aby ste tento súhlas získali opäť máte možnosť dvojitého súhlasu. Prípadne podmieňte zaslanie e-booku so súhlasom, ktorý vám umožní spracovanie mailu za účelom zaslania reklamnej ponuky.

V rámci marketingovej činnosti, ktorá so získavaním osobných údajov úzko súvisí teda musí podnikateľský subjekt vždy od osoby vyžiadať súhlas, aby osobné údaje, najčastejšie e-mail, na takúto činnosť mohol využiť. Akýkoľvek reklamný obsah, zaslaný na mail dotknutej osoby bez jej súhlasu znamená porušenie GDPR.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
5912 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať