Nový zákon z novembra

Nový zákon z novembra

Nový zákon z novembra

GDPR (General Data Protection Regulation) je všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Predstavuje súbor ucelených pravidiel na ochranu dát v rámci Európskej únie. Už 25. mája 2018 nariadenie GDPR nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov na Slovensku.

Nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Schválená verzia nového zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
 • Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok zosúlaďuje s novým nariadením GDPR.
 • Tento zákon nahradí súčasný zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.
 • Dôvod na zmenu zákona a doplnenie niektorých zákonov je dosiahnuť súlad vnútroštátneho právneho poriadku pre oblasť ochrany osobných údajov s nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ.
 • GDPR vytvára nový modernizovaný právny rámec ochrany osobných údajov, ktorého cieľom je zabezpečiť rešpektovanie základných práv a slobôd, a to predovšetkým práva na ochranu osobných údajov.

Zmyslom prijatia nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku na Slovensku. Cieľom tohto nariadenia je aj upraviť nové inštitúty, procesné pravidlá a tiež postavenie orgánu dozoru nad ochranou osobných údajov. Nariadenie taktiež reflektuje skúsenosti úradu a jeho aplikačnej praxe, a to tak, aby bola táto úprava funkčná a účinná. Súčasťou harmonizácie je aj novelizácia osobitných zákonov upravujúcich spracúvanie osobných údajov fyzických osôb.

Nové zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR:

 • zásada zákonnosti,
 • zásada spravodlivosti,
 • zásada transparentnosti,
 • zásada minimalizácie údajov,
 • zásada správnosti,
 • zásada minimalizácie uchovávania,
 • zásada integrity a dôvernosti,
 • zásada zodpovednosti.

Slovenská právna úprava ochrany osobných údajov je považovaná za jednu z najprísnejších v rámci krajín EÚ. Napriek tomu, bude potrebné pri subjektoch, ktoré spracúvali a spracúvajú osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., analyzovať spôsob spracúvania osobných údajov. Taktiež bude potrebné prijať interné dokumenty a nahlásené informačné systémy, sprostredkovateľské služby atď. a zahrnúť do nich zmeny, ktoré nové nariadenie GDPR prinesie.

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.

 

Bezplatná cenová ponuka

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať