Rodičovský súhlas na spracovanie údajov detí podľa GDPR

 

GDRP zavádza opatrenie, ktoré chráni maloleté subjekty. Konkrétne ide o to, že v prípade maloletej osoby (ak nemá aspoň 16 rokov) bude vyžadované odobrenie aj zo strany jej zákonného zástupcu. Ako je možné takýto súhlas overiť?

Súhlas zákonného zástupcu pri spracúvaní osobných údajov pri maloletej osobe do 16 rokov

Spracovanie osobných údajov v prípade maloletých (do 16 rokov) a samotný súhlas zákonného zástupcu je nutný, ak ste prevádzkovateľom webového portálu či mobilnej aplikácie, alebo poskytujete akékoľvek informačné služby (predaj tovarov alebo služieb).

  • • Spracúvate osobné údaje za účelom predaja cez internet, zasielate newsletter, poskytujete online finančné alebo iné služby na diaľku.
  • • Osobné údaje maloletých spracúvate na základe žiadaného súhlasu.

V takomto prípade musíte vynaložiť primerané úsilie, aby ste si potvrdenie tohto súhlasu overili.

Čo je dobré vedieť

V prípade, že údaje spracúvate v rámci vybavenia objednávky, súhlas zákonného zástupcu nie je potrebný. Ide síce o poskytovanie informačnej služby, no spracovanie je predmetom kúpnej zmluvy.

Naopak v prípade, že prevádzkovateľ e-shopu spracúva osobné údaje aj za účelom marketingu (newsletter, obchodná ponuka), nie len pre nutné vybavenie objednávky je povinný takéto overenie získať.

Ako získať takéto overenie?

V praxi je pomerne náročné si predstaviť, ako podnikateľský subjekt dokáže overiť vek užívateľa mladšieho ako 16 rokov, respektíve užívateľa všeobecne. GDPR uvádza, že je nutné vyvinúť „primerané úsilie“ k získaniu daného súhlasu. Čo to môže znamenať v praxi?

Prevádzkovateľ informačnej služby (predaj, aplikácia) upozorní, prehlási, že poskytovaná služba nie je určená pre užívateľov mladších ako 16 rokov. Toto znamená, že mladší užívateľ by sa o takúto službu nemal zaujímať. Takéto prehlásenie predpokladá, že užívateľ mladší ako 16 rokov pri využití služby dostal súhlas práve jeho zákonného zástupcu.

Porušenie rodičovského súhlasu

Povinnosťou prevádzkovateľa je schopnosť preukázať, že ak je to potrebné, vyvinul primerané úsilie, aby overil, či prišlo k súhlasu zákonného zástupcu pri návštevníkovi mladšom ako 16 rokov. Porušenie môže znamenať pokutu stanovenú Úradom na ochranu osobných údajov až do výšky 10 000 000 EUR alebo do výšky 2% celosvetového ročného obratu daného podniku.

 

Zobraziť všetky novinky