Prehľad informácií o GDPR - Mestá a obce

 

Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) prinesie odo dňa 25.5.2018 nemalé zmeny týkajúce sa všetkých miest na území SR. Tieto zmeny budú znamenať nie len rozsiahle administratívne úkony, ale aj technické a organizačné opatrenia, ktoré budú musieť tieto organizácie v krátkom čase prijať.


Medzi tieto zmeny patria najmä:

 - povinné ustanovenie zodpovednej osoby (ZO) pre všetky mestá a obce
 - povinnosť opätovne nahlásiť všetky informačné systémy (IS)
 - nové tlačivá a bezpečnostná dokumentácia v súlade s GDPR
 - zjednotenie opatrení pre ochranu osobných údajov naprieč celou EÚ
 
povinnosť oznamovať a dokumentovať bezpečnostné incidenty
 - likvidačné pokuty až do výšku 20 mil. €, resp. 4% z obratu, podľa toho, ktorá suma bude vyššia


Prečo konať už teraz?

Rozsah dopadu GDPR na organizácie na území SR sa odhauje na 1,3 milióna subjektov. Je logicky nevyhnuté, že s rastúcim dopytom o služby v oblasti ochrany osobných údajov sa bude zvyšovať aj cena vypracovania dokumentácie a poskytovania výkonu ZO. V tomto prípade platí jednoduché pravidlo - čím skôr, tým lepšie.


Čo v prípade, ak si nie ste istí, ktoré zmeny sa Vás týkajú?

Problematiky okolo GDPR je mnoho a nie je jednoduché vyznať sa v celej situácii. Ak si nie ste istí, ako sa GDPR dotkne práve Vašej organizácie, neváhajte sa na nás obrátiť na našej bezplatnej Linke poradenstva - tel. číslo 02/800 800 80, resp. emailom na obce@osobnyudaj.sk, kde Vám náš tím ochotne vysvetlí, ako sa v spleti množstva mätúcich informácií zorientovať a aký postoj je vhodné k GDPR zaujať.

AKCIA: Pri objednaní zodpovednej osoby, vypracovanie dokumetácie - Zadarmo.ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU
Zobraziť všetky novinky