Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Môžeme zamestnancovu mzdu považovať za osobný údaj?

Nariadenia GDPR zasiahli aj pracovnoprávny rámec. Zamestnávateľ nakladá s údajmi svojho zamestnanca ako napríklad: priezvisko, meno alebo dátum, kedy sa zamestnanec narodil. Vyvstáva otázka, či môžeme klasifikovať mzdu ako osobný údaj?

GDPR a osobné údaje

Nariadenie GDPR prišlo v platnosť dňa 25.5.2018 a má na starosti ochranu osobných údajov. GDPR pokladá za osobné údaje také dáta, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. 

Spracovanie osobných údajov sa dotýka aj pracovného vzťahu

Zamestnávateľ musí pracovať s osobnými údajmi svojich zamestnancov. Je osobný údaj mzda, prípadne aj pohyblivá zložka? Na základe týchto dát je možne stotožniť ekonomickú identitu pracujúceho. Nezabúdajme, že aj číslo účtu, pracujúceho je osobný údaj.

Za vykonanú prácu musí byť zamestnanec ohodnotený mzdou. Pri procese spracovania mzdy sa pracuje aj s osobnými údajmi. 

Musí zamestnanec mlčať o svojej mzde?

Zamestnávateľ je povinný dodržať mlčanlivosť o výške zamestnancovej mzdy. Mzda nie je klasifikovaný údaj, ktorý môže byť zverejnený. Zamestnávateľ je povinný mlčať o výške mzdy je aj po skončení pracovného pomeru s daným zamestnancom. 

Na druhú stranu zamestnanec môže zverejniť svoju mzdu. Nie je možné, aby zamestnávateľ zakázal zverejniť mzdu, prípadne uložiť sankciu za zverejnenie výšky platu. Zverejniť mzdu a to aj bez postihu, môže zamestnanec približne od začiatku roka 2019. V pracovnom poriadku alebo pracovnej zmluve sa môže nachádzať formula, ktorá zakazuje uverejniť výšku mzdy pod hrozbou sankcií. Táto časť je však neplatná od januára 2019. Výšku svojej mzdy môžu zamestnanci zverejniť bez strachu pred prípadnými sankciami zo strany zamestnávateľa.

Mohlo by vás zaujímať

Kontakt

Kontaktný formulár

Neviete sa rozhodnúť, ktoré z našich služieb naozaj potrebujete? Napíšte nám a my vám vytvoríme nezáväznú ponuku na mieru.

Mám záujem o služby:
GDPR
KS
KB
WB
BOZP
PO