Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

Sekcia otázok a odpovední pri jednotlivých produktoch

V prípade, ak sa rozhodnete položiť otázku týkajúcu sa konkrétneho produktu, táto otázka bude zverejnená v sekcii tohto produktu. Ak ste registrovaným zákazníkom, okrem Vašej otázky zverejníme aj Vaše krstné meno a prvé písmeno Vášho priezviska. V takomto prípade zaslaním otázky vyjadrujete súhlas so zverejnením Vášho krstného mena a začiatočného písmena priezviska. K takémuto spracúvaniu dochádza na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Či ste, alebo nie ste registrovaný zákazník, v každom prípade budeme spracúvať Vašu e-mailovú adresu, ktorú potrebujeme na to, aby sme Vás mohli kontaktovať a na Vašu tázku náležitým spôsobom odpovedať. Táto spracovateľská operácia prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pričom našim oprávneným záujmom je poskytnutie kvalitných služieb zákazníkom, ktorí prejavia záujem o konkrétny produkt.

Vaše osobné údaje neposkytujeme za týmto účelom žiadnemu príjemcovi. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu, stačí nás len kontaktovať. 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice