Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

E-mailové notifikácie

Vážení zákazníci,

v súvislosti s našimi službami Vám v prípade nakupovania na našich webových stránkach môžu prísť e-mailové notifikácie oznamujúce informácie o nedokončenom nákupe, novinkách, ktoré budeme ponúkať, poďakovanie za hodnotenie nákupu a iné. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov.


E-maily súvisiace s nedokončeným nákupom (tzv. opustený košík)

Účel: dokončenie procesu nákupu (uzatvorenie kúpnej zmluvy).

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov: v rozsahu objednávkového formuláru - e-mail, meno, priezvisko, tel. číslo, adresa doručenia.

Príjemcovia: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje, ktoré ste vyplnili počas procesu vytvárania objednávky sa uchovávajú podľa príslušných právnych predpisov upravujúcich obchodnoprávne vzťahy. Ak nákup nedokončíte, Vaše osobné údaje budú zlikvidované okamžite.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.Výzva na hodnotenie nákupu

Ak nakúpite v našom internetovom obchode, v záujme skvalitnenia našich služieb a s cieľom vytvorenia dotazníka Vašej spokojnosti s nákupom, posielame Váš e-mail v pseudonymizovanej podobe spoločnosti podľa krajiny, resp. webového sídla, z ktorého bol nákup zrealizovaný. 

Účel: zbieranie spätnej väzby zákazníka na poskytované služby.

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, konkrétne skvalitnenie ponúkaných služieb. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto spracúvaniu.

Kategórie osobných údajov: e-mail (v pseudonymizovanej podobe)

Príjemcovia: osobné údaje sa poskytujú príjemcom podľa krajiny, resp. webového sídla, z ktorého bol uskutočnený nákup

Krajina webové sídlo hodnotiaca stránka Príjemca
Slovensko www.muziker.sk heureka.sk Heureka Group a.s., IČO: 07822774, Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika
Česko www.muziker.cz zbozi.cz Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká Republika
Česko www.muziker.cz firmy.cz Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká Republika
Česko www.muziker.cz heureka.cz Heureka Group a.s., IČO: 07822774, Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika
Maďarsko www.muziker.hu argep.hu guenstiger.de GmbH, Deichstraße 34, 20459 Hamburg, Nemecko
Maďarsko www.muziker.hu arukereso.hu Online Comparison Shopping Kft., IČO: 01-09-186759, 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Maďarsko
Poľsko www.muziker.pl ceneo.pl Ceneo.pl sp. z o.o., IČO: 0000634928, ul. Legnickiej 48 A, 54-202 Wrocław, Poľsko
Poľsko www.muziker.pl trustpilot.pl Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Nemecko www.muziker.de geizhals.de Preisvergleich Internet Services AG, Rothschildplatz 3 Top 3.01, 1020 Viedeň, Rakúsko
Nemecko www.muziker.de idealo.de idealo internet GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlín, Nemecko
Nemecko www.muziker.de trustpilot.de Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Rakúsko www.muziker.at idealo.at idealo internet GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlín, Nemecko
Rakúsko www.muziker.at geizhals.at Preisvergleich Internet Services AG, Rothschildplatz 3 Top 3.01, 1020 Viedeň, Rakúsko
Rakúsko www.muziker.at trustpilot.at Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Rumunsko www.muziker.ro Compari Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Francúzko www.muziker.fr trustpilot.fr Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Veľká Británia www.muziker.co.uk trustpilot.co.uk Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Irsko www.muziker.ie trustpilot.ie Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Holandsko www.muziker.nl trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Dánsko www.muziker.nu  trustpilot.nu Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Švédsko www.muziker.se trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Fínsko www.muziker.fi trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Estonsko www.muziker.ee trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Litva www.muziker.lt trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Lottyšsko www.muzker.lv trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Grécko www.muziker.gr trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Belgicko www.muziker.be trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Španielsko www.muziker.es trustpilot.es Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Portugálsko www.muziker.pt trustpilot.pt Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Chorvátsko www.muziker.hr Certified shop Ceneje d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ľubľana, Slovinsko
Slovinsko www.muziker.si Certified shop Ceneje d.o.o., Dunajska cesta 155, 1000 Ľubľana, Slovinsko
Srbsko www.muziker.com trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Bosna a Hercegovina www.muziker.com trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Švajčiarsko www.muziker.com trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Ukrajina www.muziker.com trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Turecko www.muziker.com trustpilot.com  Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Taliansko www.muziker.it trustpilot.it Trustpilot A/S IČO: 30276582, Pilestraede 58, 5th Floor, 1112 Copenhagen K, Dánsko
Taliansko www.muziker.it idealo.it idealo internet GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlín, Nemecko


Doba uchovávania osobných údajov
: osobné údaje, ktoré ste vyplnili v rámci svojho hodnotenia produktu sa uchovávajú až kým takéto spracúvanie nenamietnete.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.


Re-marketingové ponuky a ponuky príslušenstva k tovaru

Účel: ponuka aktuálnych tovarov súvisiacich s predchádzajúcicmi nákupmi zákazníka.

Právny základ: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov: e-mail, Muziker konto.

Príjemcovia: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: maximálne 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.Ďakovný e-mail so zľavovým kupónom

Účel: odmeňovanie verných zákazníkov.

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov: e-mail, Muziker konto.

Príjemcovia: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracujú iba za účelom zaslania ďakovného e-mailu so zľavovým kódom, po použití zľavového kódu sa osobné údaje ďalej nespracúvajú a neuchovávajú.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Pripomenutie exxpirácie zľavového kupónu

Účel: pripomenutie expirácie zľavového kupónu.

Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov: e-mail, Muziker konto.

Príjemcovia: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracujú iba za účelom zaslania informačného e-mailu o možnosti využiť zľavnený kupón pred expiráciou. Po použití zľavového kódu sa osobné údaje ďalej nespracúvajú a neuchovávajú.

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice