Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

Nahrávanie telefonických hovorov

Vážení zákazníci,

v súvislosti so skvalitňovaním našich služieb si Vás dovoľujeme informovať, že všetky prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú nahrávané. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Účel spracúvania osobných údajov: skvalitňovanie služieb zákazníkom.

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo dotknutej osoby a zvuková nahrávka.

Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: zvuková nahrávka sa uchováva po dobu 1 mesiaca. Po uplynutí tejto doby bude zvuková nahrávka automaticky zlikvidovaná.

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice