Povinné informovanie

Názov subjektu:

MUZIKER, a.s.

IČO:

35840773

Adresa:

Drieňová 1H, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-7241

Certifikát platný do:

23.06.2025

Hodnotenie telefonických hovorov

Vážení zákazníci,

v súvislosti so skvalitňovaním našich služieb si Vás dovoľujeme informovať, že súčasťou nahrávania hovorov za účelom skvalitňovania služieb je príležitostné odosielanie emailového dotazníka spokojnosti zákazníkovi (dotknutej osobe). Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie.

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Účel spracúvania osobných údajov: skvalitňovanie služieb zákazníkom.

Právny základ spracúvania osobných údajov: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, telefónne číslo a e mailová adresa dotknutej osoby.

Príjemcovia osobných údajov: osobné údaje sa neposkytujú žiadnemu príjemcovi.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracujú iba za účelom zaslania e-mailu s dotazníkom spokojnosti. Po zaslaní dotazníka spokojnosti sa osobné údaje ďalej nespracúvajú a neuchovávajú.

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice