Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

UEFA Disney Playmakers


Projekt „UEFA Disney Playmakers“ je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je navýšenie členskej základne v dievčenskom futbale na Slovensku. Projekt je určený  pre dievčatá vo veku 5-8 rokov, ktorým prostredníctvom športových aktivít, pohybu, zábavy a rozprávok prináša jedinečný úvod do hrania futbalu.
 
Do platformy UEFA Disney Playmakers - online registračný formulár, dieťa registruje jeho zákonný zástupca. Súčasťou registrácie je aj súhlas s vyhotovením a použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu UEFA Disney Playmakers. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom evidencie, jednoznačnej identifikácie osoby v rámci realizácie projektu UEFA Disney Playmakers a s použitím obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu UEFA Disney Playmakers za účelom marketingového zviditeľnenia predmetných športových aktivít, ako aj získania prípadných podporovateľov, sponzorov a partnerov projektu UEFA Disney Playmakers.
 
Prevádzkovateľ – Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 00687308, spracúva osobné údaje osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie GDPR“) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Vyhotovenie a použitie obrazových a/alebo audiovizuálnych záznamov dieťaťa zachytených počas pohybovo-športovej aktivity v rámci projektu UEFA Disney Playmakers podlieha súhlasu zákonného zástupcu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 
Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je evidencia účastníkov Projektu “UEFA Disney Playmakers", zbieranie multimediálnych a štatistických údajov zo športových aktivít, zabezpečenie dodržiavania pravidiel projektu a zverejnenie výsledkov a štatistík z projektu na webovom portáli Playmakers - Hlavná stránka, v tlačových alebo elektronických médiách za účelom podpory a propagácie projektu „UEFA Disney Playmakers“ a verejnému výkazníctvu použitia verejných zdrojov.
 
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú v záložkách vľavo.

Okrem údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytnete v rámci registrácie, Prevádzkovateľ spracováva aj údaje, ktoré získava z využívania tejto služby, ako sú informácie o zariadení (napríklad model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla), informácie z protokolov (napríklad podrobnosti o tom, akým spôsobom používate túto službu, Vaše vyhľadávacie požiadavky, adresu internetového protokolu), ďalej informácie o polohe, jedinečné čísla aplikácií (napríklad typ operačného systému a číslo verzie aplikácie napríklad z dôvodu automatických aktualizácií), miestne úložisko, súbory cookie a podobné technológie tak, aby sme Vám uľahčili  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Pri použití súborom cookie alebo podobných nástrojov máte možnosť aby tieto súbory alebo podobné nástroje neboli uložené do koncových zariadení, napr. tým, že spustíte vo svojom webovom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania alebo inú vlastnosť Vášho webového prehliadača.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice