Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

Reprezóna

Slovenský futbalový zväz so sídlom: Tomášikova 18482/30C 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 00687308 (ďalej len ako „SFZ“ alebo „prevádzkovateľ“) poskytuje mobilnú́ aplikáciu a internetovú́ stránku, ktorá umožňuje používateľom získať real-time správy a novinky zo sveta reprezentačného futbalu. Platforma Reprezóna predstavuje nový komunikačný kanál pre fanúšikov futbalu, ktorý fanúšikom futbalu, ale aj členom SFZ poskytuje full service, od noviniek zo sveta ich obľúbeného športu, až po rozšírený marketingový priestor, predajné kanály a gamifikáciu alebo vytvorenie futbalovej komunity.

Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, tykajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné́ súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú́ osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na pravne@osobnyudaj.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

Zhrnutie pre užívateľov mladších ako 18 rokov

Chceme, aby ste rozumeli, aké informácie o Vás zbierame a ako ich používame. Z uvedeného dôvodu sme pripravili zhrnutie kľúčových bodov spracúvania údajov v aplikácii Reprezóna.

Ak ešte nemáte 18 rokov, je nevyhnutné, aby Vám rodič alebo zákonný zástupca udelil súhlas s registráciou.

Aké údaje o Vás zbierame a prečo?

O užívateľoch aplikácie zbierame nasledujúce údaje:

Váš profil v aplikácii Reprezóna – údaje, ktoré pridáte do svojho profilu ako meno, priezvisko, vek a heslo (povinné údaje); adresa pobytu alebo adresa na doručovanie, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo a klubová príslušnosť k reprezentácii (dobrovoľné údaje).

Technické údaje – údaje z Vášho mobilného zariadenia a spôsobu pripojenia na internet, napríklad IP adresa Vášho mobilného zariadenia, typ mobilného zariadenia, informácie o operačnom systéme mobilné zariadenia,

V prípade, že ste na prihlásenie využili Facebook, Google, alebo Apple ID, spracúvame aj údaje ako Vaše  meno na sociálnej sieti a niektoré technické údaje. 

Ako využívame Vaše údaje?

Používanie aplikácie – na to, aby ste vedeli aplikáciu požívať, je nevyhnutné byť registrovaný

Zlepšovanie aplikácie – vďaka technickým údajom z Vášho mobilného zariadenia vieme zlepšovať funkcie aplikácie

S kým sa delíme o Vaše údaje?

Vaše údaje v zásade neposkytujeme nikomu. Ak existuje podozrenie zo zločinu, musíme poskytnúť údaje napríklad policajnému zboru alebo súdom.

Kam cestujú Vaše údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané na Slovensku, prípadne v inom štáte Európskej únie. Tieto údaje sú uchovávané vždy v maximálnom bezpečí.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Údaje o Vás uchovávame počas doby využívania aplikácie. Môžu nastať okolnosti, kedy budeme musieť uchovávať Vaše údaje dlhšie zo zákonných dôvodov.

Nad údajmi máte kontrolu

Nad Vašimi údajmi máte plnú kontrolu. Ak sa rozhodnete vymazať svoj účet, Vaše údaje budú zlikvidované.

Vaše práva

Ako užívateľ aplikácie máte určité práva. O Vašich právach sa môžete dozvedieť ak kliknete na záložku "Práva dotknutej osoby".

Zásady spracúvania osobných údajov aplikáciou Reprezóna

účel spracúvania: registrácia v aplikácii 

rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, vek a heslo (povinné údaje); adresa pobytu alebo adresa na doručovanie, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo a klubová príslušnosť k reprezentácii (dobrovoľné údaje). 

okruh dotknutých osôb: užívatelia aplikácie

rozsah voliteľne spracúvaných údajov: dátum narodenia, telefónne číslo

doba spracúvania: údaje sú spracúvane po dobu existencie účtu v aplikácii
 
právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

automatické rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

prenos údajov do tretích krajín: neuskutočňuje sa

a) Prihlásenie cez ISSF účet
 
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby SFZ spracúval moje osobné údaje v rozsahu ISSF účet za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas sa udeľuje na dobu 5 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v tomto dokumente.

b) Prihlásenie cez Sportnet ID

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby SFZ spracúval moje osobné údaje v rozsahu Sportnet ID účet za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v tomto dokumente.

c) Registrácia cez Google ID

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby SFZ spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a Google ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.

d) Registrácia cez Facebook ID

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby SFZ spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a Facebook ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.

e) Prihlásenie cez Apple ID

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby SFZ spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a Apple ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.

f) Registrácia priamo v aplikácii

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby SFZ spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, heslo, dátum narodenia a telefón. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.

Spracúvame o našich užívateľoch údaje, ktoré poskytujú pri registrácii do aplikácie Reprezóna alebo pri komunikácii s nami (užívateľské́ meno, kontaktné údaje – e-mail, telefónne číslo, ISSF účet, Facebook ID, Google ID). Naša spoločnosť získava osobné údaje užívateľov aj prostredníctvom mobilnej aplikácie SFZ Fanúšik. Prostredníctvom aktivovanej aplikácie SFZ Fanúšik na mobilnom zariadení užívateľa dochádza k zberu údajov o fyzickej a virtuálnej aktivite užívateľa.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Viac informácií o Vašich právach nájdete v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Zmazanie osobného konta v aplikácii

Osobné konto užívateľa môže byť okamžite zmazané prevádzkovateľom aplikácie, ak užívateľ poruší VOP. O zmazaní konta bude užívateľ okamžite informovaný zobrazením informácie na jeho osobnom konte s možnosťou podať e-mailovú námietku proti zmazaniu konta na adresu support@futbalsfz.sk

Osobné konto užívateľa môže byť zmazané na základe žiadosti užívateľa do 30 dní od odoslania jeho žiadosti o zmazania osobného konta v aplikácii. Uplynutím 30. dňa sa konto užívateľa kompletne zmaže, čím však nie sú dotknuté ustanovenia o osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ aplikácie môže alebo je povinný uchovávať aj po zmazaní osobného konta.

Zmazaním osobného konta v aplikácii sa nezmažú osobné údaje užívateľa uchovávané a spracúvané v ISSF na základe zákona o športe (prevádzkovateľom ISSF je Slovenský futbalový zväz).

Osobné údaje užívateľa nevyhnutné na vykonanie obchodnej transakcie sú spracúvané aj po vymazaní jeho osobného konta na základe zákonov o účtovníctve a daniach (napr. účtovné doklady sa archivujú 10 rokov). Prevádzkovateľ aplikácie je zároveň oprávnený spracúvať osobné údaje užívateľa nevyhnutné na uplatnenie si jeho právnych nárokov voči užívateľovi po nevyhnutnú dobu (napr. premlčacia doba nároku v občiansko-právnom vzťahu je 3 roky).

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice