Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

INTEGRITA

ČO JE TO MATCH-FIXING (INTEGRITA) ?

„Match fixing“ znamená v preklade nečestné ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov/súťaží. Ide o snahu jednej či viacerých osôb ovplyvniť výsledok zápasu/súťaže, resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas zápasu/súťaže prostredníctvom vedomého konania alebo úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému, resp. neštandardnému priebehu športového zápasu/súťaže.

Match fixing zahŕňa – tipovanie, osobné dôvody, účelovú nomináciu na zápas, predané/darované body (záchrana, titul, LM), predaj a hosťovanie hráčov, protislužby a regionálnu pomoc a iné.

Integrita športu predstavuje princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť priebehu a výsledku súťaže a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaže pred začiatkom súťaže a počas celého priebehu súťaže.

V prípade nahlásenia podozrivého zápasu, účastníka zápasu (hráča, rozhodcu alebo trénera), zakázaného tipovania na zápasy, prípadne inej korupcie nesúvisiacej priamo so zápasom, musí prevádzkovateľ - Slovenský futbalový zväz, prešetriť danú skutočnosť. Pri takomto šetrení môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb - oznamovateľov, podozrivých aktérov športovej korupcie. Slovenský futbalový zväz v takomto prípade spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme - v danom prípade odhalenie aktérov športovej korupcie a ochránenie integrity futbalu. 

Verejným záujmom v športe je v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Slovenský futbalový zväz pri odhaľovaní športovej korupcie spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, stávkovými kanceláriami, Úniou európskych futbalových zväzov (UEFA) a Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA).Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice