Povinné informovanie

Názov subjektu:

Slovenský futbalový zväz

IČO:

00687308

Adresa:

Tomášikova 18482/30C, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-13903

Certifikát platný do:

23.06.2025

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025 - UEFA European Under-21 Championship Slovakia 2025

Prevádzkovateľ:
SFZ Event, s.r.o., so sídlom Bratislava - mestská časť Ružinov, Tomášikova 30C, 821 01, IČO: 55450172

Účel spracúvania: evidencia a výberu osôb na pozíciu Team Liaison

Právny základ: súhlas v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajpv

Doba uchovávania: 3 roky

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek súhlas odvolať. Viac informácií o právach dotknutej osoby nájdete v záložke "Práva dotknutej osoby" 

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice