Kontaktovať

Povinné informovanie

Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Prevádzkovateľ:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Adresa: Ševčenkova 11 Bratislava - mestská časť Petržalka 85005
IČO: 00164348

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18696

Telefonické psychologické poradenstvo

Spracúvané osobné údaje: údaje týkajúce sa psychologickej identity fyzickej osoby, údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne počas telefonického rozhovoru

Účel spracúvania: poskytovanie anonymného psychologického poradenstva

Kategórie dotknutých osôb: pedagogickí zamestnanci, ktorí prejavia záujem o poskytovanie psychologického poradenstva

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Doba uchovania: osobné údaje sa neuchovávajú, z telefonického rozhovoru sa nevyhotovuje žiaden záznam

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám a zverejňovanie: osobné údaje sa neposkytujú

Cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

Práva dotknutej osoby: viac informácií o právach sa dozviete v záložke „Práva dotknutej osoby

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 0940 629 297

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice