Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Portál NIVAM

Vaše osobné údaje v rozsahu e-mail, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko sme spracovali za účelom vytvorenia konta v portáli NIVAM. Prevádzkovateľ portálu NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 1128/11, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 00164348

Osobné údaje sú spracúvane v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom. Pri spracúvaní nedochádza k automazitovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. 

Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu aktívnosti Vášho konta. O deaktiváciu a vymazanie konta môžete kedykoľvek požiadať nášho technika informačných technológií na emailovej adrese - podpora@nivam.sk

V nastaveniach svojho profilu ("Môj účet") si kažy používateľ môže upraviť informácie o sebe a doplniť dodatočné údaje ako je titul pred a za menom, miesto narodenia, dátum narodenia, rodné číslo, rodné priezvisko, tieto údaje budú použité na účely lepšieho vyhľadávania pre vás vhodných vzdelávacích a atestačných programoch.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice