Povinné informovanie

Názov subjektu:

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

IČO:

00164348

Adresa:

Ševčenkova 1128/11, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18696

Certifikát platný do:

23.06.2025

Vzdelávanie 21. storočia

Aké zásady dodržiavame pri spracovaní osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame pri dodržiavaní právnych predpisov o ochrane osobných údajov iba vtedy, ak nám to zákon povoľuje alebo ak ste vyjadrili svoj súhlas. To platí aj pri spracúvaní osobných údajov pre propagačné a marketingové účely.

Na internetovej stránke prevádzkovateľa môžu byť zaznamenávané / zhromažďované aj informácie, ktoré nám samy o sebe nedovoľujú robiť priame závery týkajúce sa Vašej osoby. V určitých prípadoch – najmä v kombinácii s inými údajmi – môžu byť tieto informácie z hľadiska právnych predpisov o ochrane osobných údajov napriek tomu považované za „osobné údaje“. Ďalej môžeme na internetovej stránke zaznamenávať / zhromažďovať aj také informácie, na základe ktorých Vás nemôžeme identifikovať priamo ani nepriamo; to je napr. prípad zhromažďovania informácií o všetkých užívateľoch týchto internetových stránok.

Aké údaje spracovávame?
 
Registrácia

Na účely registrácie spracujeme Vaše osobné údaje v rozsahu: používateľské meno, heslo, e-mail, meno, priezvisko, funkcia, inštitúcia.
 
Google Analytics

Aby sme mohli naše internetové stránky neustále zlepšovať, používame na našich internetových stránkach navyše službu Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA („Google“).

Služba Google Analytics používa aj súbory cookies,ktoré sú na Vašom počítači ukladané a umožňujú analýzu používania internetových stránok. Týmto súborom cookies sú vytvorené informácie o Vašom používaní tejto internetovej stránky spravidla odosielané na server spoločnosti Google v Európe (príp. v jednom z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru) na účely anonymizácie IP adresy, takže je vylúčená spojitosť s osobou. Až po anonymizáciu IP adresy je skrátená IP adresa odoslaná na server spoločnosti Google v USA a tam uložená. Len vo výnimočných prípadoch je na server spoločnosti Google v USA zasielaná kompletná IP adresa a tam skrátená. Na týchto internetových stránkach je používaná služba Google Analytics s rozšírením pre anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. IP Masking). Na našu žiadosť používa spoločnosť Google nazhromaždené informácie na vyhodnotenie Vašej návštevy internetových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách na internetových stránkach, a aby nám mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok. IP adresa zaslaná v rámci služby Google Analytics Vašim prehliadačom nie je spájaná s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že v takom prípade nebudete môcť používať funkcie týchto internetových stránok v plnom rozsahu. Navyše máte možnosť zaznamenania a odoslania údajov vytvorených súborom cookies a týkajúcich sa Vašej návštevy internetových stránok na spoločnosť Google a ich následnému spracúvaniu zo strany spoločnosti Google zabrániť tým, že si stiahnete a inštalujete pluginy pre prehliadač, ktoré sú k dispozícii na stránkach spoločnosti Google.
 
Kontaktné údaje

V prípade, ak použijete náš kontaktný formulár, spracovávame Vaše meno, priezvisko a e-mail, aby sme Vám vedeli zodpovedať Vašu otázku, resp. reagovať na správu, ktorú nám zašlete.
 
Prihlásenie na odber newslettra

V prípade, ak sa na našom webovom sídle prihlásite na odber newslettra (zadáte svoju e-mailovú adresu), Váš e-mail spracujeme, aby sme Vám vedeli zaslať informácie a novinky z procesu tvorby štátneho vzdelávacieho programu.
 
Mailchimp

Na zasielanie newslettrov jeho odberateľom a manažment e-mailových adries ich príjemcov používame online aplikáciu Mailchimp. Je to služba poskytovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Pre získanie súhlasu na stránke https://vzdelavanie21.sk/ používame tzv. „double-opt-in“ formu – po prihlásení do nášho newslettra je na e-mail odoslaný potvrdzovací e-mail s unikátnym odkazom. Až po kliknutí na tento odkaz prebehne prihlásenie do našej databázy odoberateľov newslettra. Nie je teda technický možné prihlásiť Vás bez kliknutia na odkaz, ktorý reprezentuje udelenie Vášho súhlasu.

Ako prevádzkovateľ by sme Vás radi informovali, že osobné údaje môžu byť za účelom zasielania newslettrov a správy databázy e-mailov predmetom cezhraničného prenosu do USA. Poskytovateľ služby Mailchimp je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, ktorá pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (v oblasti spracúvania osobných údajov tzv. bezpečný štít).Viac informácií o tom ako spoločnosť MailChimp chráni Vaše súkromie sa dozviete https://mailchimp.com/legal, ďalšie informácie o EU-US Privacy Shield sú dostupné na webstránke Európskej komisie.
 
Facebook

Na našich internetových stránkach používame Facebook pixel spoločnosti Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com „Facebook“). Prostredníctvom Facebook pixel možno sledovať správanie používateľov po tom, ako títo používatelia kliknutím na propagačné inzeráty na Facebooku boli presmerovaní na niektoré internetové stránky prevádzkované našou spoločnosťou. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti propagačných inzerátov na Facebooku pre štatistické účely a účely výskumu trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich propagačných postupov. Získané údaje sú pre nás anonymné, neumožňujú nám preto vyvodiť závery týkajúce sa používateľov, a my sami spoločnosti Facebook žiadne osobné údaje neposkytujeme. Avšak spoločnosť Facebook údaje ukladá a spracúva, takže prepojenie s príslušným používateľským profilom je možné, a spoločnosť Facebook môže údaje v súlade so svojimi Zásadami používania údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/) použiť. Na tieto účely môžu byť ďalej v počítači uložené cookies. Na nastavenia súborov cookies týchto webových stránok nemáme žiadny vplyv. Pre viac informácií o ich používaní súborov cookies prosím navštívte webové stránky tretích strán.
 
Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov príp. údajov obsiahnutých v súboroch pre prihlásenie je uskutočnené za účelom registrácie na webovom sídle. Takéto spracúvanie prebieha na základe článku 6 odseku 1 písm. a) GDPR.

Spracúvanie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom služieb analýzy internetových stránok Google Analytics a pseudonymných užívateľských profilov sa na reklamné účely, účely prieskumu trhu a usporiadanie internetových stránok podľa našich potrieb vykonáva na základe článku 6 odseku 1 písm. f) GDPR na účel zachovania nášho oprávneného záujmu na analýze používania našich internetových stránok.

Spracovanie údajov požadované v súvislosti so zasielaním newslettra prebieha na právnom základe podľa č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Zadaním Vašej e-mailovej adresy na odber newslettra vyjadrujete tzv. konkludentný súhlas. Takto udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti (napr. pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý je súčasťou potvrdzovacieho e-mailu).

Na účely administrácie našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát spracúvame aj súbory cookie. K spracúvaniu dochádza na základe Vášho súhlasu, ktorý odklikávate v tzv. cookie bannery.
 
Sprístupnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre účely vyhnutiu sa straty, zneužitia, zmeny, zverejnenia alebo prístupu k Vašim osobným údajom neoprávneným osobám, prevádzkovateľ zabezpečil potrebné bezpečnostné opatrenia. Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené, či predané pre marketingové účely tretím osobám.
 
Odvolanie súhlasu

V prípade, ak chcete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tak urobiť:

a) prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu uvedeného v časti „Kontakt"
b) zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu podatelna@nivam.sk, alebo
c) zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu sídla prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Registračný formulár pre školu

Osobné údaje v rorzsahu: meno riaditeľa/riaditeľky školy prevádzkovateľ sprácuva za účelom vybavenia registračného procesu. Spracúvanie je založené na oprávnenom záujme, ktorý sleduje prevádzkovateľ.

Informácie o Vašich právach nájdete v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice