Povinné informovanie

Názov subjektu:

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

IČO:

36750701

Adresa:

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-8319

Certifikát platný do:

23.06.2025

Zoznam obchodných partnerov

     
     
Partner Sídlo IČO
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  Pribinova 19, 811 09 Bratislava 00 151 700 
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. - organizačná zložka  Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava  35 919 167
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu  Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice  50 013 602
Československá obchodná banka, a. s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 36 854 140
ČSOB poisťovňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 31 325 416
European Investment Centre, o.c.p., a. s.  Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 36 864 633
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava   54 228 573
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00 585 441
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky  Pribinova 10, 811 09 Bratislava   36 819 638
MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu  Pribinova 10, 811 10 Bratislava  47 257 105
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  35 902 981
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  35 976 853
NN životná poisťovňa, a.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava  35 691 999
PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 02 Bratislava 53 068 351
PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.  Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 02 Bratislava 52 413 179
PARTNERS poisťovňa., a.s. Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 02 Bratislava 53 831 691
Prima banka Slovensko, a.s.  Hodžova 11, 010 11 Žilina 31 575 951
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, P.O.BOX 48, 829 48 Bratislava 31 335 004
Slovenská sporiteľňa, a.s.  Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  00 151 653 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky  Šancová 1/A, 813 33 Bratislava   47 251 336
Union poisťovňa, a. s.  Karadžičova 10, 813 60 Bratislava  31 322 051
UNIQA d.d.s., a.s. Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava 35 977 540
UNIQA d.s.s., a.s. Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava 35 903 821
UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava 36 770 540
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava 00 653 501 
Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava  31 320 155
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  Mlynské nivy 1, 820 04 Bratislava  35 903 058

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice