Čo je GDPR?

General Data Protection Regulation (GDPR) je zaužívaná skratka pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa od 25. mája 2018 uplatňuje vo všetkých členských štátoch EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň rieši a upravuje aj export osobných údajov mimo oblastí EÚ a EHP.

Nariadenie GDPR je na území Slovenska priamo aplikovateľné, pričom nahradilo dovtedy platný a účinný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stanovuje povinnosti pre fyzické alebo právnické osoby, orgány verejnej moci, agentúry alebo iné subjekty, ktoré samé alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

 

V prípade záujmu o poradenstvo a služby nás kontaktujte prostredníctvom formulára, uvedeného nižšie.

Pre viac informácií navštívte stránku Čo je GDPR.

Kontaktný formulár

Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle GDPR od 139€ s poistením.

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice

Nezáväzná cenová ponuka zadarmo

od 139€ s poistením

Poskytli sme služby
viac ako
11 500 klientom

Bezplatná cenová ponuka

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli
to čo hladáte nevahajte
nás kontaktovať.

Kontaktovať