Povinné informovanie

FITNESS VISION s.r.o.
Prevádzkovateľ:

FITNESS VISION s.r.o.

Adresa: Cottbuská 10 Košice-Sídlisko KVP 040 23
IČO: 46888179

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-18422

Konto Neonka

Vážená dotknutá osoba,

v príprade registrácie konta v Neonke spracúva Prevádzkovateľ – FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 46888179 Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. 

Užívateľské konto umožňuje prihlasovanie na tréningy, sledovanie aktuálneho stavu kreditov, sledovanie rozvrhu, ako aj využívanie ďalších benefitov NEONKY.

Zodpovedná osoba

JUDr. Jakub Pavčík

pavcik@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

JUDr. Jakub Zbojan

zbojan@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Mgr. Ivan Kordík

zo@osobnyudaj.sk 02/800 800 80

Napíšte nám správu

osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A,
040 01 Košice