Povinné informovanie

Názov subjektu:

FITNESS VISION s.r.o.

IČO:

46888179

Adresa:

Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18422

Certifikát platný do:

23.06.2025

Konto Neonka

Vážená dotknutá osoba,

v príprade registrácie konta v Neonke spracúva Prevádzkovateľ – FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 46888179 Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa. 

Užívateľské konto umožňuje prihlasovanie na tréningy, sledovanie aktuálneho stavu kreditov, sledovanie rozvrhu, ako aj využívanie ďalších benefitov NEONKY.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice