Povinné informovanie

Názov subjektu:

FITNESS VISION s.r.o.

IČO:

46888179

Adresa:

Cottbuská 10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

Číslo osvedčenia:

Osobnyudaj.sk-2018-18422

Certifikát platný do:

23.06.2025

Aplikácia Neonka

Neonka ako prevádzkovateľ poskytuje mobilnú́ aplikáciu, ktorá umožňuje používateľom získať real-time správy a novinky zo sveta Neonky, ako aj možnosť prihlasovať sa na tréningy. 
 
Snažili sme sa, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Ak však máte aj po ich prečítaní otázky, tykajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, alebo máte iné́ súvisiace podnety, obráťte sa prosím na našu Zodpovednú́ osobu. Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu na pravne@osobnyudaj.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese: osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto. Obálku označte nápisom „do rúk Zodpovednej osoby“.

Zhrnutie pre užívateľov mladších ako 18 rokov

Chceme, aby ste rozumeli, aké informácie o Vás zbierame a ako ich používame. Z uvedeného dôvodu sme pripravili zhrnutie kľúčových bodov spracúvania údajov v aplikácii Neonka.

Ak ešte nemáte 18 rokov, je nevyhnutné, aby Vám rodič alebo zákonný zástupca udelil súhlas s registráciou.


Aké údaje o Vás zbierame a prečo?

O užívateľoch aplikácie zbierame nasledujúce údaje:

 

Váš profil v aplikácii Neonka – údaje, ktoré pridáte do svojho profilu, ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, prípadne dátum narodenia a telefónne číslo.

Technické údaje – údaje z Vášho mobilného zariadenia a spôsobu pripojenia na internet, napríklad IP adresa Vášho mobilného zariadenia, typ mobilného zariadenia, informácie o operačnom systéme mobilné zariadenia,

V prípade, že ste na prihlásenie využili Facebook, Google, spracúvame aj údaje ako Vaše  meno na sociálnej sieti a niektoré technické údaje. 

 

Ako využívame Vaše údaje?

 

Používanie aplikácie – na to, aby ste vedeli aplikáciu požívať, je nevyhnutné byť registrovaný

Zlepšovanie aplikácie – vďaka technickým údajom z Vášho mobilného zariadenia vieme zlepšovať funkcie aplikácie

 

S kým sa delíme o Vaše údaje?

Vaše údaje v zásade neposkytujeme nikomu. Ak existuje podozrenie zo zločinu, musíme poskytnúť údaje napríklad policajnému zboru alebo súdom.

 

Kam cestujú Vaše údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané na Slovensku, prípadne v inom štáte Európskej únie. Tieto údaje sú uchovávané vždy v maximálnom bezpečí.

 

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Údaje o Vás uchovávame počas doby využívania aplikácie. Môžu nastať okolnosti, kedy budeme musieť uchovávať Vaše údaje dlhšie zo zákonných dôvodov.

 

Nad údajmi máte kontrolu

Nad Vašimi údajmi máte plnú kontrolu. Ak sa rozhodnete vymazať svoj účet, Vaše údaje budú zlikvidované.


Vaše práva

Ako užívateľ aplikácie máte určité práva. O Vašich právach sa môžete dozvedieť ak kliknete na záložku "Práva dotknutej osoby".

 

Zásady spracúvania osobných údajov aplikáciou Neonkaúčel spracúvania: registrácia v aplikácii 

rozsah spracúvaných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, 

okruh dotknutých osôb: užívatelia aplikácie

rozsah voliteľne spracúvaných údajov: dátum narodenia, telefónne číslo

doba spracúvania: údaje sú spracúvane po dobu existencie účtu v aplikácii
 
právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

automatické rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa

prenos údajov do tretích krajín: neuskutočňuje sa


a) Registrácia priamo v aplikácii

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby Neonka spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, heslo, dátum narodenia a telefón. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.

b) Registrácia cez Google ID
 
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby Neonka spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a Google ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.

c) Registrácia cez Facebook ID
 
V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) dobrovoľne súhlasím s tým, aby Neonka spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e – mail, telefónne číslo v prípade, ak toto dotknutá osoba pri registrácii Prevádzkovateľovi poskytne a Facebook ID za účelom vytvorenia užívateľského konta u Prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie trvania užívateľského konta. Dotknutá osoba vyhlasuje, že ak dňom vytvorenia užívateľského konta ešte nedosiahla plnoletosť, disponuje hodnoverným súhlasom zákonného zástupcu s vytvorením užívateľského konta u Prevádzkovateľa.
 
Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas. Viac informácií o Vašich právach nájdete v záložke „Práva dotknutej osoby“.

Podanie podnetu

Potrebujete riešiť bezpečnostný incident alebo iný problém? Pošlite nám správu a my to budeme promptne riešiť.

Napíšte nám správu

Osobnyudaj.sk, s.r.o.

Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice